Aanmelden Nieuwsbrief

Regionale monitor cliëntervaringen (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/medezeggenschap/regionale-monitor-cliëntervaringen/)

Wie en wat?
Vanuit de wet moeten gemeenten periodiek onderzoek doen naar ervaringen van inwoners die via de gemeente gebruik maken van zorg, ondersteuning en voorzieningen. Deze monitor maakt dat mogelijk en kan regionaal georganiseerd worden.

Hoe?
De jaarlijkse regionale monitor onderzoekt ervaringen van gebruikers van Zorg voor Jeugd en maakt knelpunten zichtbaar. De monitoring werkt digitaal via een korte standaard vragenlijst; resultaten zijn onderling vergelijkbaar en worden weergegeven in een compacte rapportage. Voor diepgaander inzicht in wat deze kwantitatieve uitkomsten betekenen voor de beleving van zorg en ondersteuning, adviseren we aanvullend kwalitatief ervaringsonderzoek. Dit kan door verschillende participatiemethodieken in te zetten.

Wat kun je ermee?
Monitoring is gericht op verbetering. Gebruik de resultaten voor regionale en lokale beleidsontwikkeling, dan ga je goed voorbereid met zorgaanbieders aan tafel over kwaliteit van zorg en inkoopcriteria.