Aanmelden Nieuwsbrief

Panelgesprek (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/participatiemethodieken/panelgesprek/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Wie en wat?
De kijk van jongeren en ouders op een specifiek thema vormt een waardevolle bijdrage voor het ontwikkelen van beleid of het aanpassen van aanbod. Jongeren en ouders praten met elkaar en met beroepskrachten over verschillende thema’s.

Hoe?
De organisatie komt met vragen en een onafhankelijke gespreksleider heeft de leiding. Beroepskrachten, jongeren en ouders gaan samen op zoek naar antwoorden op die vragen en wisselen ideeën hierover uit.

Wat kun je ermee?
Door vanuit verschillende standpunten naar een thema te kijken, krijg je andere inzichten. Je kunt nieuwe verbanden leggen. Samen met de mensen voor wie je het doet, werk je aan beleidsontwikkeling. De uitkomsten van het panelgesprek worden in een rapport met aanbevelingen weergegeven