Aanmelden Nieuwsbrief

Spiegelgesprek (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/participatiemethodieken/spiegelgesprek/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Spiegelgesprek pagina

Wie en wat?
Luisteren naar ervaringen van cliënten kan de kwaliteit van de zorg en het aanbod sterk verbeteren. Jongeren en ouders vertellen tijdens het spiegelgesprek aan de hand van een vragenlijst over hun ervaringen met Zorg voor Jeugd. Beroepskrachten, beleidsmakers en gemeenteraadsleden luisteren naar de verhalen.

Hoe?
Een onafhankelijke gespreksleider gaat in gesprek met jongeren en ouders. Dit gebeurt met behulp van een vragenlijst die vooraf samen met de opdrachtgever is gemaakt. De toehoorders praten niet mee, maar luisteren. De jongeren en ouders staan centraal en krijgen alle ruimte om hun mening te geven en ervaring te delen. Als toehoorder krijg je zo als het ware een spiegel voorgehouden.

Wat kun je ermee?
Je kunt de kwaliteit van je aanbod sterk verbeteren. Soms hoef je daar niet eens veel voor te veranderen. Simpelweg door goed te luisteren naar ervaringen en verbeteradviezen kun je veel van jongeren en ouders leren.