Aanmelden Nieuwsbrief

Training Zelfregie (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/trainingen/training-zelfregie/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Training Zelfregie pagina

Wie en wat?
Deze training is bedoeld voor ouders en jongeren, voor vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten. Zelfregie wordt steeds belangrijker; je eigen beslissingen nemen en zelfredzaam zijn. De training gaat in op wat dit betekent.

Hoe?
In twee dagdelen leren de deelnemers wat zelfregie inhoudt en hoe ze hun eigen kracht kunnen vergroten; bij zichzelf, bij jongeren en bij ouders die zij ondersteunen. Ook onderzoeken ze hoe zelfregie kan bijdragen aan kwaliteit van leven. En welke rol voor zelfregie is weggelegd in de veranderende samenleving.

Wat kun je ermee?
Jongeren en ouders krijgen handvatten om regie te kunnen voeren over hun leven. Als beroepskracht, vrijwilliger of mantelzorger leer je de vaardigheden om hen te ondersteunen en te helpen steviger in hun schoenen te staan.