Aanmelden Nieuwsbrief

Transitie Jeugdzorg: erop af! (https://zorgbelanggelderland.nl//participatie-jeugd/trainingen/transitie-jeugdzorg-erop-af!/)

Vragen?

Projectcoordinator Projectleider Hellen Houterman Bel of mail me gerust!
06 426 91 080 Neem contact op

Transitie Jeugdzorg pagina

Wie en wat?
Deze training is bedoeld voor cliëntenraden, Wmo-raden, belangenen cliëntenorganisaties en andere belangenbehartigers op het gebied van Zorg voor Jeugd.

Hoe?
De training bestaat uit twee dagdelen. Deelnemers leren wat de transitie betekent. Ze krijgen ook inzicht in hun eigen mogelijkheden om bij te dragen aan beleid binnen hun gemeente of regio.

Wat kun je ermee?
Vanuit de gemeente kun je betrokken inwoners ondersteunen om mee te praten en concreet advies te geven over de transitie en de inhoudelijke veranderingen op het gebied van Zorg voor Jeugd. De mix van deelnemers versterkt de onderlinge contacten tussen verschillende raden en belangengroepen binnen de gemeente of regio.