Aanmelden Nieuwsbrief

De persberichten (https://zorgbelanggelderland.nl//persberichten/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Op deze pagina leest u meer informatie over de persberichten die we publiceren.

Zoekresultaten

22-05-2019

Blog: Wat speelt er in de jeugdzorg?

Alarmerende berichten over de jeugdzorg: grote tekorten bij de gemeenten, lange wachtlijsten, ontevreden cliënten, klagende instellingen. Gemeenten dreigen dat zij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg terug willen leggen bij het rijk; het rijk maakt honderden miljoen extra vrij in de komende jaren. ... Lees meer
21-05-2019

Blog: Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren?

Belangrijke oorzaken van de inhoudelijke problemen in de jeugdzorg en de grote financiële tekorten  zijn het traditionele denken in de zorg en de niet begrote kosten van dure professionals waarnaar wordt verwezen. Alternatieven zijn het normaliseren van de ondersteuning, zoveel mogelijk in het dagelijks ... Lees meer
13-05-2019

Nieuwsbrief Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside Out)

Special CliëntencommissieIn deze speciale nieuwsbrief van de Academische Werkplaats Jeugd Nijmegen (Inside Out) leest u meer over de activiteiten die binnen de academische werkplaats plaats vinden. Deze nieuwsbrief gaat over het thema: Participatie van jongeren en ouders.  Lees meer
06-05-2019

Zorgbelang inclusief Jaardocument 2018

Stichting Zorgbelang Inclusief Jaardocument 2018. In het jaarverslag van Zorgbelang Inclusief wordt ingegaan op hoofdlijnen en de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven. Ook is de jaarrekening 2018 opgenomen in dit document:  Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen van verwachtingen  Ontwikkelingen ... Lees meer
08-04-2019

Hoeveel ongelijkheid kan onze democratie verdragen?

Een pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheidBij veel burgers, vooral onder laagopgeleiden, heerst onbehagen over hun geringe invloed op de koers van de overheid en samenleving. Er is een verregaande democratisering van overheid en samenleving nodig om te voorkomen dat burgers afhaken. ... Lees meer
28-03-2019

Manifest VN-verdrag voor provinciaal beleid

Op 28 maart 2019 is een Manifest VN-verdrag overhandigd aan de Commissaris van de Koning John Berends en de nieuwe Provinciale Statenleden van Gelderland. Dit is een initiatief van Inclusie Verenigt in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en met steun van Ieder(in). Het Manifest roept op om het VN-verdrag ... Lees meer
14-03-2019

Inspiratieboekje: Vol met tips en trucs voor financiering van jouw bewonersinitiatief

Financiering bewonersinitiatieven Voor de start van een bewonersinitiatief zijn vaak relatief makkelijk gelden te vinden. Maar hoe creëer je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe krijg je je activiteiten of projecten gefinancierd? In deze handreiking geven we ... Lees meer
17-01-2019

Patiëntenparticipatie Palliatieve zorg

Zorgbelang Inclusief: uw partner in patiëntenparticipatie Lees meer
15-01-2019

Nieuwsbericht: Huisartsenpost Velp verhuist naar Arnhem-Noord

Op maandag 21 januari 2019 om 17.00 uur openen Huisartsenpost Arnhem-Noord en Dienstapotheek Arnhem hun deuren bij de Spoedeisende Hulp in Rijnstate. Huisartsenpost Velp zal vanaf dat moment gesloten zijn. Lees meer
03-01-2019

Stuurkracht; vervoer van personen met verward gedrag

'Stuurkracht; Vervoer van personen met verward gedrag' heeft zich met name gericht op de ervaringen van de mensen waar het om gaat en de overwegingen van professionals bij de vervoerskeuze. Het project heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid die we graag delen met ambulancemedewerkers, ... Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende