De persberichten (https://zorgbelanggelderland.nl//persberichten/)

Op deze pagina leest u meer informatie over de persberichten die we publiceren.

Zoekresultaten

03-06-2016

Brochure Een goed medicijngebruik

Tips voor u en uw apotheekGebruikt u medicijnen? Dan is het van belang dat u uw medicijnen goed inneemt en weet wat u ervan kunt verwachten. Daarbij kan uw apotheker of apotheekassistente helpen. In deze brochure vindt u alle informatie die u nodig heeft om te zorgen voor een goed medicijngebruik.Ook ... Lees meer
30-05-2016

Jaarverslag Adviespunt Zorgbelang 2015

Regio Gelderland/Utrecht  Om een goed beeld te geven van ons werk, kunt u het jaarverslag Adviespunt Zorgbelang 2015 downloaden. Met dit verslag willen wij u inzage geven in de vragen en klachten die bij Adviespunt Zorgbelang in de regio gelderland/Utrecht binnenkomen. Maar ook krijgt u inzicht in het ... Lees meer
19-04-2016

Kennisdossier Arbeid door mensen met een arbeidsbeperking

Een overzicht en blik vanuit cliëntenperspectief Lees meer
25-03-2016

Cliënten betrekken bij beleid, hoe doe je dat eigenlijk?

Als we kijken naar de huidige grote transformaties in de zorg kunnen we zeggen dat de betrokkenheid van de cliënt daarbij steeds meer aandacht krijgt. Als we hierbij inzoomen op de Langdurige zorg blijkt dat er grote bereidheid bij zorgkantoren en zorgaanbieders is om cliënten een duidelijkere rol te ... Lees meer
15-03-2016

Kennisdossier Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Een hulpmiddel voor invulling van de Jeugdwet vanuit het perspectief van de cliënt.Er zijn veel inhoudelijke suggesties die adviesraden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties aan gemeenten kunnen meegeven voor het verbeteren van de positie van de cliënt. Aan het eind van het dossier staan er 21 genoemd. ... Lees meer
04-02-2016

Van vooroordeel naar veerkracht: Vitale Verbindingen in de wijk

Effectieve inzet van ervaringsdeskundigheid en wijkbetrokkenheid bij GGZ-problematiek via Vitale Verbindingen in de wijk. Lees meer
28-01-2016

Ontwikkelingen in cliëntenparticipatie

Wat gebeurt op het gebied van cliëntenparticipatie? De stand van zaken aan de hand van 7 actuele ontwikkelingen. Voorzien van praktische aanbevelingen.  Voor gemeenten, organisaties en instellingen biedt Zorgbelang Gelderland/Utrecht advies en ondersteuning bij cliëntenparticipatie. ... Lees meer
10-12-2015

FACTsheet over optimale FACTzorg volgens cliënten

Hoe ziet optimale FACTzorg eruit volgens cliënten?FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een model binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). FACTteams bieden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden langdurige multidisciplinaire en outreachende ... Lees meer
12-11-2015

De Zorgkrant

Zorgkrant 'Veranderingen in de zorg; een tussenbalans'Sinds 1 januari 2015 zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de 'zorg' overgeheveld van het Rijk naar gemeenten. Die transitie kreeg de afgelopen maanden voor een belangrijk deel zijn beslag. BDUmedia staat in de Zorgkrant stil bij een aantal ... Lees meer
15-09-2015

Kennisdossier VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking

De twee centrale vragen van dit kennisdossier zijn: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten vanuit het cliëntenperspectief voor Wmo-raden en lokale belangenorganisaties om gebruik te maken van de mogelijkheden van het verdrag? Lees meer
Vorige ... 6 7 8 9 10 Volgende