Aan de slag met het VN-verdrag met de VN- receptenmap! (https://zorgbelanggelderland.nl//persberichten/aan-de-slag-met-het-vn-verdrag-met-de-vn-receptenmap!/)

Hoe zorg je ervoor dat het VN-verdrag voor personen met een handicap in de praktijk wordt gebracht? Wat is ervoor nodig dat iedereen mee kan doen – bijvoorbeeld in vrije tijd, vervoer, je mening geven, onderwijs, werk? Welke goede voorbeelden zijn er al? Hoe maak je het VN-verdrag bespreekbaar met het bedrijfsleven, organisaties en gemeenten? Dat kan via de VN-receptenmap.

Vandaag zijn de plannen gepresenteerd door minister Hugo de Jonge om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. ‘’De plannen zijn een belangrijke mijlpaal. Het is nu tijd voor actie!’’, aldus burgemeester van Oude IJsselstreek Otwin van Dijk, ‘’Een toegankelijkere samenleving is vooral een kwestie van een andere denkwijze’’.

Om deze reden heeft Zorgbelang Gelderland/Utrecht een VN-receptenmap ontwikkeld. In deze map zijn de belangrijkste artikelen uit het VN-verdrag voor mensen met een beperking vertaald naar ‘recepten om mee te doen’. Dat is gebeurd in samenwerking met Buro Opaal, VN-ambassadeurs en tweehonderd ervaringsdeskundigen. De recepten bevatten ingrediënten, bereidingswijzen, variaties, smaakmakers en de kers op de taart. Ze zijn gebundeld in een handige receptenmap.

Start proefpanel VN-ambassadeurs
Zorgbelang Gelderland/Utrecht gaat een proefpanel starten, waarin mensen met een handicap ‘een kijkje in de keuken’ gaan nemen bij diverse organisaties, zoals dorpshuizen, winkels en bedrijven. Aan de hand van een checklist en scoreformulier gaan ze de organisatie complimenten geven én tips en adviezen voor verbetering. De training start op donderdag 12 juli in Arnhem. Voor meer informatie over de training kijk op www.aandeslagmethetvnverdrag.nl

VN-receptenmap
Voor geïnteresseerden is de VN-receptenmap te koop. Voor bestellingen en/of meer informatie, zie www.aandeslagmethetvnverdrag.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Stef Harweg via 06  364  12  756 / stefharweg@zorgbelanggelderland.nl