De EHealth Meetlat (https://zorgbelanggelderland.nl//persberichten/onderzoek-zorgbelang-naar-aanbod-digitale-dienstverlening-huisartsen,-ziekenhuizen,-zorg-en-ggz-instellingen/)

Onderzoek Zorgbelang naar aanbod digitale dienstverlening huisartsen, ziekenhuizen, zorg- en GGz-instellingen:
Online afspraken maken, patiëntendossier inzien en bloedwaardes doorgeven kan nog lang niet bij elke zorgaanbieder

Het is nog niet zo eenvoudig om online afspraken met je zorgaanbieder te maken, te beeldbellen of thuis bloed te prikken en de bloedwaardes via internet door te geven. De digitale dienstverlening van ziekenhuizen, huisartsen, VVT-instellingen en GGz-instellingen staat duidelijk nog in de kinderschoenen. Dit blijkt uit de EHealth Meetlat, een onderzoek van Zorgbelang naar de stand van zaken rond eHealth. Zorgbelang deed het eerst onderzoek in de provincie Brabant en wil dit ook in andere provincies doen.

Met de EHealth Meetlat legde Zorgbelang elf ziekenhuizen, zes GGz-organisaties, 45 VVT-organisaties en 124 huisartsenpraktijken in Brabant langs de Meetlat. Hoe ziet de digitale dienstverlening van deze zorgaanbieders er uit? Cock Vermolen is directeur van Zorgbelang in de provincie Brabant: ‘Met het onderzoek hebben we gekeken naar de beschikbaarheid van eHealth-basisdiensten. Je ziet dat in Nederland veel mensen op inspirerende wijze bezig zijn met het vernieuwen van de zorg. En dat is goed. Tegelijkertijd zien we dat veel eHealth-initiatieven blijven steken in ideeën en pilots. Er zijn allerlei signalen dat het aanbod van digitale basisdiensten in de zorg achterblijft. En dan hebben we het niet over de meest geweldige innovatieve toepassingen maar over basiszaken als online een afspraak kunnen maken, thuis bloedprikken en waardes online doorgeven of digitale contactmogelijkheden met de huisarts, assistente, specialist of verpleegkundige.’

Basisdiensten op orde brengen
‘En deze basisdiensten zijn nu juist zo belangrijk voor zorggebruikers’, vervolgt Vermolen. ‘Het biedt hen de mogelijkheid om op een betere manier te werken aan hun gezondheid en herstel. Bovendien scheelt het enorm veel onnodige reistijd en tijd in de wachtkamer. Met de EHealth Meetlat willen we als Zorgbelang bijdragen aan meer gezondheid, een betere kwaliteit van zorg en het beperken van zorgkosten. Ons eerste doel is om samen met zorgverleners én zorggebruikers, met bestaande mogelijkheden de digitale basisdiensten bij de zorgverleners op orde brengen. Daar wordt iedereen snel beter van. Wij komen nu met de allereerste EHealth Meetlat. We gaan dit onderzoek op termijn in Brabant herhalen en werken er aan dat dit onderzoek ook in andere provincies wordt uitgevoerd.’

Belangrijkste bevindingen
De belangrijkste bevinden uit de Meetlat zijn: - Het aanbod van eHealth basisdiensten is nog geen gemeengoed bij zorgaanbieders in Noord-Brabant. - In alle vier sectoren zijn enkele koplopers te vinden. Dit zijn organisaties die een duidelijk aanbod van online diensten beschikbaar hebben. - Ziekenhuizen en GGz-organisaties scoren het hoogst op e-informatie: een website, de inzet van social media en mogelijkheden voor het stellen van een algemene vraag via de website.
- De helft van de huisartsenpraktijken is niet bereikbaar via mail of een digitaal contactformulier voor het stellen van een algemene vraag. - De huisartsen zijn koploper met online een afspraak maken of een herhaalrecept aanvragen. - Het online inzien van een dossier en labuitslagen is bij geen van de zorgsectoren al gebruikelijk. - Bijna alle Brabantse GGz-organisaties hebben een aanbod van internetbehandeling. Een e-consult is meestal mogelijk en beeldbellen is in opkomst. - Veel VVT-organisaties zetten personenalarmering in. Daarentegen is de inzet van beeldbellen en elektronische medicijndispensers nog heel beperkt in deze sector.

Downloaden
Interesse? Het onderzoeksrapport van de EHealth Meetlat Brabant is hier te downloaden.

Noot voor de redactie/niet voor publicatie
Aanbieden Meetlat aan provincie Brabant De EHealth Meetlat is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Gedeputeerde Henri Swinkels ontvangt daarom op woensdag 22 juni om 13.00 uur het eerste exemplaar van het onderzoeksrapport, in het bijzijn van een aantal medewerkers van de koplopers uit het onderzoek. U bent van harte uitgenodigd deze overhandiging bij te wonen. In de bijlage treft u het programma.
Meer informatie Voor meer informatie over de EHealth Meetlat kunt u contact opnemen met Petra Oude Lenferink, communicatieadviseur Zorgbelang Brabant. Telefoon: 06-40917539. Email: poudelenferink@zorgbelang-brabant.nl