Regionale ziekenhuizen werken aan begrijpelijke communicatie voor laaggeletterden (https://zorgbelanggelderland.nl//persberichten/regionale-ziekenhuizen-werken-aan-begrijpelijke-communicatie-voor-laaggeletterden/)

Steeds vaker kunnen mensen online een afspraak maken voor een consult in het ziekenhuis. Dit maakt het ziekenhuis voor veel mensen sneller toegankelijk, maar geldt dit ook voor laaggeletterden?
En hoe is het gesteld met de aandacht voor laaggeletterden in het ziekenhuis?

Onder leiding van Zorgbelang Gelderland/Utrecht en GGD Gelderland-Zuid gingen enkele taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) van ROC Nijmegen op onderzoek uit in vier ziekenhuizen.

Onderzoek
Vinden laaggeletterden hun weg in het ziekenhuis en naar een afdeling? Lukt het hen om een afspraak te maken via de website van het ziekenhuis en informatie op te zoeken? Houdt het ziekenhuis rekening met Laaggeletterden?

Om dit te testen zijn enkele taalambassadeurs (voormalig laaggeletterden) van ROC Nijmegen onder leiding van Zorgbelang Gelderland/Utrecht en GGD Gelderland-Zuid, op bezoek gegaan bij vier ziekenhuizen in de regio:

  1. Radboudumc
  2. CWZ, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
  3. Sint Maartenskliniek
  4. Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Deze vier ziekenhuizen waren graag bereid om mee te werken aan het onderzoek.
De taalambassadeurs beoordeelden de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de aangeboden informatie, onder meer op de website en in de afspraakbevestiging van de ziekenhuizen. Ook beoordeelden zij de klantvriendelijkheid aan de balie. De ziekenhuizen stonden alle vier open voor de toetsing en werkten enthousiast mee in aanleveren van hun informatiematerialen en/of het maken van een (fictieve) afspraak.

Uitkomsten
De deelnemende ziekenhuizen zijn in veel opzichten goed op weg, met duidelijke en voor iedereen begrijpelijke communicatie. Toch is er ook een aantal verbeterpunten:

  • Het lettertype van de uitnodigingsbrieven kan in de meeste gevallen groter: dit maakt het lezen makkelijker.
  • De weg vinden in het ziekenhuis is voor laaggeletterden soms lastig. Dit komt doordat er vaak teveel en onduidelijke borden staan.
  • De websites van de ziekenhuizen zijn niet altijd duidelijk, doordat er veel informatie op staat en het lettertype te klein is.
  • De voorleesfunctie is niet overal goed vindbaar en de voorleessnelheid laat wel eens te wensen over.


Vervolg

De deelnemende ziekenhuizen hebben afgesproken aan de slag te gaan met de verbeterpunten. Samen met Stichting ABC (ervaringsdeskundigen), Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid en Zorgbelang Gelderland/Utrecht bekijken zij hoe hun schriftelijke communicatie in de toekomst beter kan worden afgestemd op mensen die niet zo goed kunnen lezen en schrijven.

Laaggeletterdheid in Nederland
In Nederland zijn circa 2,5 miljoen volwassenen laaggeletterd. Zij worden in hun dagelijkse functioneren beperkt, omdat zij de taal niet voldoende beheersen. Dit geeft onder andere problemen op het gebied van de eigen gezondheid en het meedoen in de samenleving. Ook bij een bezoek aan het ziekenhuis lopen laaggeletterden tegen problemen aan, omdat ze onvoldoende kunnen lezen. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding van een onderzoek.

Week van de Alfabetisering
Van maandag 5 t/m zondag 11 september 2016 vindt de 12e Week van de Alfabetisering plaats. Heel Nederland staat deze week in het teken van taal. Honderden organisaties en bedrijven komen dan in actie om aandacht te geven aan het maatschappelijk probleem laaggeletterdheid.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Karin Kalthoff, projectleider Zorgbelang Gelderland/Utrecht, 026 384 28 43
Hanneke Schut, projectleider Zorgbelang Gelderland/Utrecht, 026-384 28 49 en/of
José Keetelaar, projectleider Laaggeletterdheid & Gezondheidsvaardigheden GGD Gelderland-Zuid, 06-552 94 422.