Aanmelden Nieuwsbrief

Kennisdossier 9 Coöperaties voor en door burgers (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2014/06/kennisdossier-9-cooeperaties-voor-en-door-burgers/)

Kennisdossier 9 Coöperaties voor en door burgers

Een nieuwe vorm van belangenbehartiging door actieve burgers

Met dit kennisdossier geven we handvatten aan Wmo-raden en cliëntenorganisaties zodat zij een eigen mening over de voor- en nadelen van coöperaties kunnen vormen en zij kunnen beslissen in hoeverre zij die coöperaties kunnen ondersteunen. In dit kennisdossier vindt u een korte verzameling achtergronden, ontwikkelingen en kenmerken van coöperaties.

Auteur Zorgbelang Gelderland Uitgever Aandacht voor Iedereen Datum 06-06-2014
Download Kennisdossier 9 Cooperaties