Aanmelden Nieuwsbrief

FACTsheet over optimale FACTzorg volgens cliënten (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2015/12/factsheet-over-optimale-factzorg-volgens-cliënten/)

FACTsheet over optimale FACTzorg volgens cliënten

RET Fact20overhandiging209 12 15

Hoe ziet optimale FACTzorg eruit volgens cliënten?
FACT (Flexible Assertive Community Treatment) is een model binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGz). FACTteams bieden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening en problemen op meerdere levensgebieden langdurige multidisciplinaire en outreachende zorg en behandeling thuis. De teams behandelen, begeleiden en ondersteunen cliënten in hun herstel. Als mensen stabiel zijn, begeleidt een casemanager hen individueel. Bij een dreigende crisis begeleidt het hele team de mensen intensief.

Het hoofddoel van FACT is om ervoor te zorgen dat mensen met ernstige en langdurige psychiatrische aandoeningen kunnen meedoen in de maatschappij op een wijze die hen zelf aanspreekt en die veilig voor hen is. Cliënten leren hoe ze het beste met hun aandoening kunnen omgaan en voor zichzelf kunnen zorgen. Met hen werkt het team aan een leven met een zinvolle dagbesteding, werk, sociale betrokkenheid en (meer) meedoen in de samenleving.
FACTteams werken samen met familie, wijkgericht en met andere organisaties in de wijk.

Aanbevelingen
In dit FACTsheet vindt u de belangrijkste bevindingen van het onderzoek in de vorm van basisvoorwaarden en aanbevelingen voor zorgverzkeraars, zorgaanbieders en cliëntenraden. De citaten in de tekst zijn afkomstig uit de interviews en verdiepende gesprekken.

Auteur CMO Flevoland, Cliëntenbelang Amsterdam, Zorgbelang Gelderland/Utrecht, Zorgbelang Noord-Holland, Zorgbelang Overijssel, Zorgbelang Zuid-Holland Uitgever idem Datum 10-12-2015
Download Factsheet Optimale Factzorg