Aanmelden Nieuwsbrief

Kennisdossier Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2016/03/kennisdossier-jeugdhulp-vanuit-cliëntenperspectief/)

Kennisdossier Jeugdhulp vanuit cliëntenperspectief

Een hulpmiddel voor invulling van de Jeugdwet vanuit het perspectief van de cliënt.
Er zijn veel inhoudelijke suggesties die adviesraden, cliëntenraden en cliëntenorganisaties aan gemeenten kunnen meegeven voor het verbeteren van de positie van de cliënt. Aan het eind van het dossier staan er 21 genoemd.

Auteur Henk Beltman, kennismakelaar Aandacht voor Iedereen Uitgever Aandacht voor iedereen Datum 15-03-2016
Download Kennisdossier15 Jeugdhulp