Aanmelden Nieuwsbrief

Publicatie Dorps- Wijkagenda (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/06/publicatie-dorps-wijkagenda/)

Publicatie Dorps- Wijkagenda

Dorps-Wijkagenda
Voor het verbeteren van leefbaarheid kan een Dorps- of Wijkagenda worden opgesteld met lange termijndoelen. Het is belangrijk om hierin meer mensen dan een betrokken kerngroep mee te nemen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om agenda’s op te stellen. 

Auteur Leefbaarheidsalliantie Gelderland Uitgever Leefbaarheidsalliantie Gelderland Datum 17-06-2018
Download Publicatie Dorps Wijkagenda