Aanmelden Nieuwsbrief

Handreiking Methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/07/handreiking-methodiek-patiëntgerichtheid-in-regionale-samenwerking/)

Handreiking Methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Voor het inzichtelijk maken van de mate van patiëntgerichtheid is in samenwerking met CZ Zorgverzekeraar, Zorgbelangorganisaties, Patiëntenfederatie Nederland en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren. 

In deze handreiking wordt deze methodiek beschreven voor andere regionale samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met patiëntgerichtheid. Deze handreiking is gebaseerd op de ervaringen van de pilots in Limburg. Deze ervaringen zijn vervolgens ingedikt tot een soort receptenboek, waaruit de toekomstige gebruikers kunnen putten voor de vertaling naar hun eigen regioprojecten.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Marion Reinartz 
via 06 421 28 842 of 
marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl

Auteur Marion Reinartz (Zorgbelang Gelderland | Utrecht), Martine van de Venne (Zorgbelang Limburg/Huis voor de Zorg), Annick van Kollenburg (CZ Zorgverzekeraar) Uitgever CZ Zorgverzekeraar, Zorgbelang Gelderland | Utrecht, Zorgbelang Limburg, Huis voor de Zorg, Patiëntenfederatie Nederland en IQ Healthcare Datum 25-07-2018
Download Brochure Handreiking Methodiek Patientgerichtheid