Aanmelden Nieuwsbrief

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2018/07/toolkit-patiëntenparticipatie-in-de-palliatieve-zorg/)

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

Deze toolkit is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel 'Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie'. Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek in de periode april 2016 tot juni 2018 richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, onderwijs- en praktijkprojecten. 

Onze bijdrage
Zorgbelang Gelderland | Utrecht heeft bijgedragen aan de tot standkoming van deze toolbox door zitting in de stuurgroep en door toepassing van patientenparticipatie in het IQ Health care onderzoek ‘Palliatieve zorg door huisartsen in avond-, nacht- en weekenduren’.

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Marion Reinartz
via 06 421 28 842 of
marionreinartz@zorgbelanggelderland.nl

Auteur Albine Moser en Esther Stoffers Uitgever Samenwerking van Zuyd Hogeschool, Lectoraat autonomie en participatie van Chronisch zieken, Zorgbelang Limburg en Huis voor de Zorg. Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en maakt deel uit van het programma Palliantie. Meer dan Zorg. Datum 25-07-2018
Download Toolkit Patientenparticipatie In De Palliatieve Zorg