Aanmelden Nieuwsbrief

Stuurkracht; vervoer van personen met verward gedrag (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2019/01/stuurkracht-vervoer-van-personen-met-verward-gedrag/)

Stuurkracht; vervoer van personen met verward gedrag

'Stuurkracht; Vervoer van personen met verward gedrag' heeft zich met name gericht op de ervaringen van de mensen waar het om gaat en de overwegingen van professionals bij de vervoerskeuze.

Het project heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid die we graag delen met ambulancemedewerkers, beleidsmakers, cliënt- en familievertegenwoordigers, crisisdiensten, politiemedewerkers en andere belangstellenden.

Auteur Uitgever Zorgbelang Gelderland/Utrecht Datum 03-01-2019
Download Stuurkracht Vervoer Van Personen Met Verward Gedrag