Aanmelden Nieuwsbrief

Blog: Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren? (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2019/05/tekorten-in-de-jeugdzorg-wat-kunnen-de-adviesraden-sociaal-domein-adviseren/)

Blog: Tekorten in de jeugdzorg: Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren?

Belangrijke oorzaken van de inhoudelijke problemen in de jeugdzorg en de grote financiële tekorten  zijn het traditionele denken in de zorg en de niet begrote kosten van dure professionals waarnaar wordt verwezen. Alternatieven zijn het normaliseren van de ondersteuning, zoveel mogelijk in het dagelijks leven, en een andere manier van aansturen van instellingen. Wat kunnen de adviesraden sociaal domein adviseren aan hun gemeente?

Lees ook het vorige blog met als titel: Wat speelt er in de jeugdzorg?

Auteur Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief Uitgever Koepel Adviesraden Sociaal Domein Datum 21-05-2019
Download Blog Door Henk Beltman Over Jeugdhulp