Aanmelden Nieuwsbrief

Alliantie Kinderarmoede (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2019/12/alliantie-kinderarmoede/)

Alliantie Kinderarmoede

Zorgbelang Inclusief sluit zich aan bij Alliantie Kinderarmoede

De Alliantie Kinderarmoede is in maart 2019 ontstaan vanuit een samenwerking tussen Missing Chapter Foundation, Alles is Gezondheid en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Er hebben zich inmiddels ruim 200 partners aangesloten, waaronder Zorgbelang Inclusief.

Stef Alliantie Armoede 

Zorgbelang Inclusief heeft zich aangesloten omdat we vinden dat er alles aan moet worden gedaan om kinderen en jongeren volwaardig mee te laten doen aan de zo gewenste inclusieve samenleving. Armoede mag daarbij geen beletsel vormen. 

Samen met de provincie Gelderland en haar partners van de Leefbaarheidsalliantie werkt Zorgbelang Inclusief aan de voorkoming van kinderarmoede. Het uitgangspunt daarbij is dat wij in alles wat we doen altijd luisteren naar de wensen van de kinderen en de gezinnen.

Voor meer informatie zie: www.alliantiekinderarmoede.nl

Kinderarmoede in Nederland
In Nederland groeien maar liefst 378.000 kinderen en jongeren op in armoede. Dat betekent dat 1 op de 9 kinderen en jongeren zich zorgen maken of er wel geld is voor eten of schoolspullen, dat ze stress voelen bij hun ouders, zelf gespannen zijn en zich moeilijker kunnen concentreren op school. Daarnaast is er een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze om financiële redenen niet of onvoldoende kunnen deelnemen aan activiteiten binnen en buiten school. En dan praten we nog niet eens over de negatieve gevolgen voor (hun gezondheid op) de langere termijn.

Auteur Alliantie Kinderarmoede Uitgever Alliantie Kinderarmoede Datum 05-12-2019
Download Alliantie Tegen Kinderarmoede