Aanmelden Nieuwsbrief

Persbericht Onderzoek coronamaatregelen (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2020/04/persbericht-onderzoek-coronamaatregelen/)

Persbericht Onderzoek coronamaatregelen

Ouderen lijden, maar tonen ook veerkracht

Logo Zorgbelang Inclusief

Persbericht

Arnhem, 24 april 2020

Ouderen lijden, maar tonen ook veerkracht
Onderzoek brengt persoonlijke gevolgen coronamaatregelen in beeld

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor kwetsbare mensen? Hoe ervaren met name ouderen en mensen met een chronische beperking de ingrepen op hun leven? Zorgbelang Inclusief heeft een kort onderzoek uitgevoerd onder haar panelleden. De resultaten laten zien dat de gevolgen ingrijpend zijn, maar dat er ook veerkracht en positieve bewustwording ontstaan.

In totaal 245 ouderen en kwetsbaren gaven gehoor aan de oproep van Zorgbelang Inclusief om het effect van de coronamaatregelen op ieders persoonlijke situatie te schetsen. Er komt duidelijk naar voren dat het sociale isolement de grootste gevolgen heeft voor iedereen.
Het alleen voelen raakt mensen hard.

               ‘Draagkracht & veerkracht zijn nu op. Ik sta in een
                                      overlevingsmodus‘.
                ‘Alleen zijn kan fijn zijn. Maar er is geen keuze meer om
                                   gezelligheid op te zoeken‘.

Toch zijn er ook andere meldingen:
           
              ‘Het leven is - noodgedwongen - rustiger, het hoofd is leger‘.
           ‘Het voelt wel als een troost, dat nu meer mensen eens gaan
                         beseffen wat en hoe eenzaamheid is.
                         En dan ben ik nog geeneens bejaard‘.

Waardering voor wat er is
Ondanks de negatieve gevolgen van de maatregelen in Nederland, blijken er opvallend veel mensen ook een ander signaal af te geven.
Het ervaren van dezelfde mate van gezondheid in een crisissituatie, wordt nu meer als een groot goed gezien, dan in de situatie van vóór de coronamaatregelen. 

Einde aan onzekerheid
Toch is er behoefte aan één ding, namelijk duidelijkheid: duidelijkheid in de situatie, over het verdere verloop, over hoe lang het nog duurt, over testen die een einde maken aan de twijfel of iemand corona heeft gehad. Kortom er is behoefte aan duidelijkheid over de toekomst.

Bekijk het onderzoek
Lees alle resultaten inclusief tips en adviezen: Onderzoek brengt persoonlijke gevolgen coronamaatregelen in beeld.

Vervolgonderzoek
Aan het einde van de vragenlijst is de vraag gesteld of ‘Wij u via e-mail of telefonisch mogen benaderen om verder te praten over uw antwoorden?’

Een groot aantal mensen (49%) heeft medewerking verleend aan een telefonisch vervolgonderzoek waarbij we dieper ingegaan zijn op de vragen. Dit vervolgonderzoek wordt spoedig gepubliceerd en zal nog beter inzage geven in ieders ervaringen in ongekende tijden.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ralph Schaareman van Zorgbelang Inclusief, tel. 088 – 929 40 05
E-mail ralphschaareman@zorgbelanginclusief.nl.

Auteur Ralph Schaareman Uitgever Zorgbelang Inclusief Datum 24-04-2020
Download Persbericht Onderzoek Persoonlijke Gevolgen Coronamaatregelen