Aanmelden Nieuwsbrief

Infographic Welzijn op Recept (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2020/07/infographic-welzijn-op-recept/)

Infographic Welzijn op Recept

Voor professionals: Infographic Welzijn op Recept bij toename psychsociale problematiek in coronatijd
WOR C19 Web 6B

De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de daarop volgende lockdown hebben invloed gehad op onze mentale gezondheid. Verschillende onderzoeken laten zien dat er een toename te zien is van psychosociale en psychische klachten bij mensen. Dit leidt tot een toename van hiermee gerelateerde consulten in de huisartsenpraktijk. Lang niet alle gezondheidsklachten hebben een fysieke oorzaak. Soms ligt de oorzaak bij zaken zoals eenzaamheid, schulden of werkeloosheid. Hierbij kan Welzijn op Recept een oplossing bieden. In plaats dat een arts een patiënt doorverwijst naar een collega of medicijnen voorschrijft, wordt doorverwezen naar welzijn. De rol van patiënt verandert naar die van inwoner, waardoor de zorgvraag afneemt. Belangrijke boodschap van de infographic is dat in coronatijd Welzijn op Recept, met een paar kleine aanpassingen, een zinvolle en goede verwijzing blijft.

Voor wie?
De infographic en Q&A zijn  bedoeld voor degenen die al werken met Welzijn op Recept of die ermee aan de slag willen. Ook partijen als regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en), gemeenten en zorgverzekeraars krijgen via de infographic inzicht in de manier van werken binnen het medisch en sociaal domein en hoe zij samenwerking kunnen stimuleren.

Nieuwe vormen van ondersteuning
Welzijn op Recept bestaat dit jaar acht jaar. In deze tijd hebben zo’n honderd gemeenten deze interventie omarmd en heeft het een plek in diverse nationale projecten. Maar deze interventie komt niet vanzelf tot stand. Samenwerken blijkt in de praktijk ingewikkeld. Het betekent nieuwe routines aanleren en andere afleren. Het vraagt van professionals nieuwe samenwerkingsrelaties, medische oplossingen voor maatschappelijke vragen achterwege te laten en in nieuwe vormen van ondersteuning te investeren.

De infographic en de Q&A is een gezamenlijk product van het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept , Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgbelang Inclusief, InEen, VNG en het ministerie van VWS.

Download hier de infographic
Link naar de infographic: https://welzijnoprecept.nl/welzijn-op-recept-in-coronatijd/

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept:
Info@welzijnoprecept.nl
Jan Joost Meijs 06-27 31 39 72
Miriam Heijnders 06-57 07 36 36

Auteur Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgbelang Inclusief, InEen, VNG en het ministerie van VWS. Uitgever Het Landelijk kennisnetwerk Welzijn op Recept, Sociaal Werk Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgbelang Inclusief, InEen, VNG en het ministerie van VWS. Datum 07-07-2020
Download Infographic Welzijn Op Recept