Aanmelden Nieuwsbrief

Notitie Burgerberaad (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/2020/11/burgerberaad,-een-nieuwe-vorm-van-burgerparticipatie/)

Notitie Burgerberaad

Voor burgerinitiatieven, gemeenten en adviesraden sociaal domein.

Het burgerberaad is een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Vooral bedoeld om zoveel mogelijk burgers, ook degenen die zich normaal afzijdig houden, in staat te stellen om mee te doen en mee te denken. Bijvoorbeeld over de inrichting van hun wijk, het aardgasvrij maken van woningen of vernieuwing van de jeugdzorg. In deze notitie staan de uitgangspunten, de werkwijze en de voordelen van het burgerberaad. Meer informatie via henkbeltman@zorgbelanginclusief.nl

Auteur Henk Beltman, projectleider Zorgbelang Inclusief Uitgever Leefbaarheidsalliantie Gelderland Datum 24-11-2020
Download Burgerberaad