Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 088 9294 000. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

09-08-2021

Publicatie gemeente Rotterdam

Zonder adres val je vaak buiten het systeemVal je als Rotterdammer tussen wal en schip, dan helpt straatadvocaat Belinda Beikes van Basisberaad je vaste grond te vinden. Dat doet ze als ervaringsdeskundige, want Belinda kan wel een potje meepraten over vallen in een diep gat. Lees hier het hele artikel, ... Lees meer
19-07-2021

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2020

Dit jaardocument geeft u een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2020 uitgevoerd heeft. In dit jaardocument worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven: Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen  Ontwikkelingen in de organisatie Financiële ... Lees meer
25-06-2021

Succesvolle aanpak wachtlijsten

Rotterdam uit landelijke top 10 hoogste wachtlijsten in de GGZ Sinds de start van de nieuwe wachttijden aanpak in Rotterdam hebben de samenwerkende GGZ-partners het gepresteerd uit de top 10 van hoogste wachttijden van specialistische ggz te verdwijnen. Resultaten regio RijnmondRegio Rijnmond was de ... Lees meer
14-06-2021

Persbericht: Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek

Netwerken voor ouderen gaan samen verder! De verschillende netwerken voor ouderen in Oost- en West-Achterhoek gaan gezamenlijk verder onder de naam Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek. Hiermee willen we samen met alle partners - gemeenten, huisartsen, zorgorganisaties, ... Lees meer
04-06-2021

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang

In 2020 trad de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Volgens deze wet moet het voor mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening altijd mogelijk zijn een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). Hierdoor is er betere ondersteuning voor cliënten ... Lees meer
01-04-2021

Adviezen toegankelijkheid staten- en gemeenteraadsvergaderingen

Voor leden van gemeenteraden en Provinciale Statenleden De verenigingen van griffiers en leden van Provinciale Staten zijn enthousiast over en geven bekendheid aan het project Politieke participatie van Zorgbelang Inclusief. Wij begeleiden daarin 25 mensen met een beperking op weg naar meer politieke ... Lees meer
28-03-2021

Patiëntenervaringen met eHealth & taakdifferentiatie binnen veranderende huisartsenzorg

Zorgbelang heeft recentelijk een verdiepend onderzoek gedaan naar de ervaringen met eHealth en taakdifferentiatie binnen de huisartsenzorg. Eind 2019 heeft Zorgbelang een verkennend onderzoek uitgevoerd met een e-panel onderzoek voor CZ zorgverzekeraar om ideeën over hoe huisartsenzorg anders te organiseren ... Lees meer
08-03-2021

Mensen met een beperking interviewen lijsttrekkers over standpunten

Filmpjes in duidelijke taal dragen bij aan toegankelijke verkiezingen Iedereen in Nederland die ouder is dan 18 mag zijn of haar stem uitbrengen in de Tweede Kamerverkiezingen. Ook mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Echter, voor deze mensen zijn de reguliere debatten en ... Lees meer
04-03-2021

Adviezen voor raadsleden

Toegankelijke gemeenteraad voor mensen met een beperkingWij voeren het project politieke participatie door mensen met een beperking (toegankelijke politiek) uit. Dit project heeft als doel het ondersteunen van mensen met een beperking op weg naar meer politieke activiteiten. Bijvoorbeeld als fractie-ondersteuner, ... Lees meer
24-11-2020

Notitie Burgerberaad

Voor burgerinitiatieven, gemeenten en adviesraden sociaal domein. Het burgerberaad is een nieuwe vorm van burgerparticipatie. Vooral bedoeld om zoveel mogelijk burgers, ook degenen die zich normaal afzijdig houden, in staat te stellen om mee te doen en mee te denken. Bijvoorbeeld over ... Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende