Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 026 384 28 22. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

06-05-2019

Zorgbelang inclusief Jaardocument 2018

Stichting Zorgbelang Inclusief Jaardocument 2018. In het jaarverslag van Zorgbelang Inclusief wordt ingegaan op hoofdlijnen en de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven. Ook is de jaarrekening 2018 opgenomen in dit document:  Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen van verwachtingen  Ontwikkelingen ... Lees meer
08-04-2019

Hoeveel ongelijkheid kan onze democratie verdragen?

Een pleidooi voor democratisering van maatschappij en overheidBij veel burgers, vooral onder laagopgeleiden, heerst onbehagen over hun geringe invloed op de koers van de overheid en samenleving. Er is een verregaande democratisering van overheid en samenleving nodig om te voorkomen dat burgers afhaken. ... Lees meer
28-03-2019

Manifest VN-verdrag voor provinciaal beleid

Op 28 maart 2019 is een Manifest VN-verdrag overhandigd aan de Commissaris van de Koning John Berends en de nieuwe Provinciale Statenleden van Gelderland. Dit is een initiatief van Inclusie Verenigt in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en met steun van Ieder(in). Het Manifest roept op om het VN-verdrag ... Lees meer
14-03-2019

Inspiratieboekje: Vol met tips en trucs voor financiering van jouw bewonersinitiatief

Financiering bewonersinitiatieven Voor de start van een bewonersinitiatief zijn vaak relatief makkelijk gelden te vinden. Maar hoe creëer je als bewonersinitiatief op de langere termijn een gezonde financiële basis? Hoe krijg je je activiteiten of projecten gefinancierd? In deze handreiking geven we ... Lees meer
17-01-2019

Patiëntenparticipatie Palliatieve zorg

Zorgbelang Inclusief: uw partner in patiëntenparticipatie Lees meer
15-01-2019

Nieuwsbericht: Huisartsenpost Velp verhuist naar Arnhem-Noord

Op maandag 21 januari 2019 om 17.00 uur openen Huisartsenpost Arnhem-Noord en Dienstapotheek Arnhem hun deuren bij de Spoedeisende Hulp in Rijnstate. Huisartsenpost Velp zal vanaf dat moment gesloten zijn. Lees meer
03-01-2019

Stuurkracht; vervoer van personen met verward gedrag

'Stuurkracht; Vervoer van personen met verward gedrag' heeft zich met name gericht op de ervaringen van de mensen waar het om gaat en de overwegingen van professionals bij de vervoerskeuze. Het project heeft tot een aantal conclusies en aanbevelingen geleid die we graag delen met ambulancemedewerkers, ... Lees meer
03-12-2018

Jeugdhulp doen we samen. Participatie in FoodValley Gelderland

Cliëntenparticipatie jeugdhulp De betrokkenheid van jongeren en ouders bij jeugdhulp is nog onvoldoende van de grond gekomen. Een aantal landelijke organisaties (LOC Zeggenschap in zorg, Ieder(in), Mind, Stichting UW Ouderplatform en Zorgbelang Nederland) wil met het project ‘Jeugdhulp doen we samen’ ... Lees meer
03-12-2018

Checklist eigen regie bij ziekenhuispatiënten

Er wordt steeds meer nadruk gelegd op het voeren van de eigen regie. Hoe zit het met de eigen regie van ziekenhuispatiënten? Een voorwaarde om eigen regie te kunnen voeren, is dat de patiënt goed geinformeerd wordt. Zie voor een volledig overzicht onderstaande checklist. Lees meer
03-12-2018

Checklist informatievoorziening ziekenhuizen

Aandachtspunten voor informatie en communicatie in de verschillende fases van het ziekteproces. Deze checklist bevat tips voor zorgverleners (verpleegkundigen/ artsen) vanuit het perspectief van patiënten. Download onderstaande checklist. Lees meer
Vorige 1 2 3 4 5  ... Volgende