Aanmelden Nieuwsbrief

Publicaties (https://zorgbelanggelderland.nl//publicaties/)

Trefwoord Zoek

Thema


Type
Alle publicaties kunt u hier inzien en downloaden. Kunt u een document niet vinden? Neem dan contact op met Zorgbelang Inclusief op telefoonnummer: 088 9294 000. E-mail: info@zorgbelanginclusief.nl

Zoekresultaten

17-08-2018

Jaarverslag Adviespunt Zorgbelang 2017

Met dit verslag willen wij u inzage geven in de ondersteuningsvragen en kwesties waar onze cliënten mee te maken krijgen, en hoe zij daar ondersteuning bij krijgen van professionele én bevlogen medewerkers van Adviespunt Zorgbelang. Naast de cijfers krijgt u ook treffende praktijkverhalen voorgelegd. ... Lees meer
25-07-2018

Toolkit Patiëntenparticipatie in de Palliatieve Zorg

Deze toolkit is het resultaat van het onderzoeksproject met de werktitel 'Patiëntenparticipatie bij 10 projecten van Palliantie'. Dit door ZonMw gefinancierde onderzoek in de periode april 2016 tot juni 2018 richtte zich op het duurzaam versterken van betekenisvolle patiëntenparticipatie in onderzoeks-, ... Lees meer
25-07-2018

Handreiking Methodiek patiëntgerichtheid in regionale samenwerking

Voor het inzichtelijk maken van de mate van patiëntgerichtheid is in samenwerking met CZ Zorgverzekeraar, Zorgbelangorganisaties, Patiëntenfederatie Nederland en IQ Healthcare een methodiek ontwikkeld waarmee de regiopartijen een regionale verbeter-agenda kunnen formuleren en uitvoeren.  In deze handreiking ... Lees meer
17-06-2018

Publicatie Dorps- Wijkagenda

Dorps-WijkagendaVoor het verbeteren van leefbaarheid kan een Dorps- of Wijkagenda worden opgesteld met lange termijndoelen. Het is belangrijk om hierin meer mensen dan een betrokken kerngroep mee te nemen. Daarnaast zijn er verschillende manieren om agenda’s op te stellen.  Lees meer
17-06-2018

Brede Toegankelijkheid. Wat houdt het in? Test het zelf.

Deze publicatie is vooral bedoeld voor bestuurders van dorps- en wijkraden en beheerders van gemeenschapshuizen. Gemeenschapsvoorzieningen toegankelijk maken voor iedereen? Dat kan nu. Een testpanel van ervaringsdeskundigen komt op bezoek bij dorpshuizen of wijkcentra. Het panel bekijkt de locatie op ... Lees meer
28-05-2018

Burgerparticipatie in het beleid van de gemeenten in Gelderland

Burgerparticipatie in het beleid van de gemeenten in GelderlandEen korte analyse van de trends in de collegeprogramma's 2018-2022 Lees meer
17-05-2018

Jaarverslag 2017 Zorgbelang Gelderland | Utrecht

In het jaardocument van Zorgbelang Gelderland | Utrecht worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen van de organisatie aangegeven. Ook is de jaarrekening 2017 opgenomen in dit document. Lees meer
18-04-2018

Landelijk jaarverslag Cliëntenondersteuning langdurige zorg 2017 Adviespunt Zorgbelang

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. Wij komen op voor de belangen van zorg- en welzijnsgebruikers in iedere regio en zetten ons samen in voor de kwaliteit van de zorg. Lees meer
11-04-2018

Cliëntondersteuning curatieve zorg komt in gemeenten niet van de grond

Lees meer
19-03-2018

Goed besteed: de opbrengsten van dagbesteding

Ervaringen van cliënten, mantelzorgers en zorgverleners, zie PFD rapport en factsheet. DownloadKlik hier voor het rapportKlik hier voor de factsheet Het rapport kunt u hieronder ook downloaden. Lees meer
Vorige ... 6 7 8 9 10  ... Volgende