Cliëntenraadsleden gezocht

Voor de cliëntenraad van Thuiszorg Rijnstad zijn wij op zoek naar gemotiveerde mensen die ervaring of betrokkenheid hebben met de zorg- en dienstverlening en die belangstelling hebben voor de vacature van cliëntenraadslid. Er worden twee leden gezocht.  

Thuiszorg Rijnstad levert persoonlijke thuiszorg zoals Verpleging en Persoonlijke verzorging aan 20 cliënten. Met ongeveer
12 medewerkers is Thuiszorg Rijnstad een thuiszorgorganisaties in Arnhem met een sterke focus op Arnhem-Zuid.  

Thuiszorgrijnstad

De vacature

De cliëntenraad behartigt de belangen van alle (huidige en toekomstige) cliënten van Thuiszorg Rijnstad. Daarvoor heeft de cliëntenraad tenminste vier keer per jaar overleg met de directie.  

De cliëntenraad denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn zodat kwalitatief goede zorg kan worden geleverd. Daarnaast heeft de cliëntenraad op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstelling (WMCZ) de bevoegdheid om gevraagd of ongevraagd advies te geven.  

Profielschets  

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die: 

  • Directe ervaring met dan wel betrokkenheid hebben bij de zorg 
  • Zich kunnen inleven in de positie van de cliënt/zorgvrager 
  • Gericht zijn op samenwerking en daarbij een kritisch-positieve instelling kunnen laten zien 
  • In staat zijn om beleidsstukken te lezen, een visie te vormen en daarover op basis van wederzijds belang en respect in gesprek te gaan en creatief zijn in het zoeken naar oplossingen en verwoorden van ideeën. In staat zijn zich goed in woord en geschrift uit te drukken en goed met een computer kunnen omgaan 
  • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie, waaronder informatie onder embargo. 

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is een onbezoldigde functie, waarvoor een onkosten/vacatieregeling geldt.  

Informatie 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Kalthoff van Zorgbelang Inclusief via telefoon 088 929 4038 of mail karinkalthoff@zorgbelanginclusief.nl met als onderwerp: Informatie cliëntenraadslid thuiszorg Rijnstad.