Leden gezocht voor Cliënten Adviesraad RAV Haaglanden

RAV Haaglanden is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in de regio Haaglanden. De RAV Haaglanden is een samenwerkingsverband van de drie ambulancevervoerders in de regio Haaglanden: GGD Haaglanden Ambulancezorg, Witte Kruis Ambulancezorg en Ambulancezorg Zoetermeer. Daarnaast wordt er samengewerkt met de Meldkamer Ambulancezorg Haaglanden voor de aanname (triage) en uitgifte van alle meldingen. De regio Haaglanden bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer.

Ambulancewerk is mensenwerk en de mensen zijn de grootste kracht. Vanaf het telefoontje op de meldkamer tot aan het ziekenhuis staat de RAV Haaglanden dag en nacht klaar voor inwoners. De RAV Haaglanden is tot het uiterste gedreven om de kansen op een betere gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven te vergroten. Door de best mogelijke zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt te brengen. Op de plek waar het nodig is. Op de momenten waarop het telt. Niet voor niets is het motto ‘Wij staan altijd startklaar om de beste zorg te verlenen op de juiste plaats en tijd’.

Cliënten Adviesraad RAV Haaglanden
Om de medezeggenschap van patiënten goed te organiseren en te voldoen aan alle vereisten die de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) 2018 stelt, wil de RAV Haaglanden een Cliënten Adviesraad oprichten. De RAV Haaglanden wil graag de ervaringen, behoeften en wensen van patiënten in beeld brengen zodat hij die kan integreren in de (operationele) dienstverlening en de ambulancezorg zo optimaal mogelijk van kwaliteit is en past bij deze wensen. Het streven is de CAR eind november 2022 geïnstalleerd te hebben.

Zorgbelang Inclusief ondersteunt de RAV Haaglanden bij de oprichting van de CAR.

Cliënten Adviesraad (CAR)
De CAR behartigt de collectieve belangen van alle (toekomstige) patiënten in de regio Haaglanden en ziet toe op de kwaliteit van de dienstverlening. De CAR bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter.

De CAR wordt een platform waarbinnen twee tot vier keer per jaar met management en/of het Bestuur gesproken wordt over ontwikkelingen en thema’s binnen de organisatie aangaande het primaire operationele proces wat patiënten direct raakt. Voorbeelden van thema’s zijn:

 • kwaliteit en veiligheid van zorg;
 • bereikbaarheid, toegankelijkheid en communicatie;
 • eventuele verandervoornemens of ontwikkelingen met betrekking tot de ambulancezorg (acuut en gepland) die directe gevolgen (kunnen) hebben voor de patiënten.

De CAR heeft een adviserend karakter naar het management en het Bestuur van de RAV Haaglanden.

Wij zijn op zoek naar personen die:

 • de motivatie hebben om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten van RAV Haaglanden te behartigen;
 • bereid zijn om circa twee tot vier keer per jaar te vergaderen en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de CAR;
 • indien nodig bereid is om relevante scholing te volgen;
 • bekend zijn met de ambulancezorg in de regio als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt is een pre, maar geen vereiste.

Een lid van de CAR:

 • is in staat beleidsstukken te lezen en hierover een visie te vormen en te adviseren, met name vanuit het patiëntenperspectief;
 • kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • kan zich inleven in de belangen van patiënten, maar ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • kan zich goed mondeling uitdrukken;
 • is digitaal vaardig;
 • kan in teamverband functioneren.

Profielschets
Lees hier de uitgebreide profielschets.

Wat bieden we:

 • een uitdagende taak in een omgeving die continu in ontwikkeling is;
 • een vergoeding voor de reiskosten en een vacatievergoeding / presentiegeld per daadwerkelijk bezochte vergadering;
 • beschikking over vergaderfaciliteiten en werkbudget voor het activiteitenplan, scholing of deskundigheidsbevordering;
 • lang niet iedereen heeft ervaring met ambulancezorg. We voorzien daarom in een introductieprogramma, om zo de sector en (zo nodig) het werk van de CAR beter te leren kennen.

Interesse of meer informatie?
Stuur dan uw motivatiebrief en een kort cv naar, of neem contact op met Mariëtte Teunissen, projectleider van Zorgbelang Inclusief, via marietteteunissen@zorgbelanginclusief.nl / 06 3854 5012.
Op dinsdagmiddag 18 oktober vinden de selectiegesprekken plaats.

Voor vragen over …

 • de rol van de CAR: kunt u contact opnemen met Mariëtte Teunissen van Zorgbelang Inclusief (gegevens hierboven);
 • De RAV Haaglanden: kunt u contact opnemen met Ronald Hoes, Bestuurssecretaris RAV Haaglanden, r.hoes@wittekruis.nl of 06 3807 7395