Wie zoeken wij?

Voor Onze Huisartsen zijn we op zoek naar een enthousiast lid voor de cliëntenraad.
Wil jij een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de raad?  En ben je in staat om mee te denken en te adviseren over de vraagstukken die spelen binnen de huisartsenzorg met als doel de continuïteit van de huisartsenzorg in Arnhem e.o. te waarborgen? Lees dan snel verder!

Kom je werken bij Zorgbelang Inclusief?

Vacature lid Cliëntenraad Onze Huisartsen

Onze Huisartsen is een regionale organisatie van, voor en door huisartsen in Arnhem en omgeving. Onze Huisartsen draagt bij aan het verhogen en waarborgen van de kwaliteit en doelmatigheid van de 24-uurs huisartsenzorg. 
In 2018 is de basis voor de huidige cliëntenraad, bestaande uit 5 leden, als Patiënten Adviesraad gelegd. Destijds is samen met de directie van Onze Huisartsen gestart met de inbreng en inbedding van het patiëntenbelang. In de afgelopen jaren heeft de cliëntenraad zich ontwikkeld tot de volwaardig functionerende raad die het nu is.

Voor de samenstelling van de cliëntenraad wordt uitgegaan van aanvullende kennis en kwaliteiten bij de betrokken leden en dat het een redelijke afspiegeling van het cliënten/patiënten bestand betreft. Dit geldt zowel voor ervaringsdeskundigheid als diversiteit en verdeling over de regio.

Profielschets lid Cliëntenraad Onze Huisartsen

Algemeen

Een lid van de Cliëntenraad heeft:

 • Algemene interesse in de huisartsenzorg in het verzorgingsgebied van Onze Huisartsen Arnhem en omgeving (zie ook onzehuisartsen.nl);
 • De motivatie om de gemeenschappelijke belangen van de patiënten/cliënten t.b.v. de huisartsenzorg, de avond-, nacht- en weekendzorg op de huisartsenposten en de zorg voor chronische ziekten (Diabetes, COPD en CVRM) in de eerste lijn te behartigen;
 • Bereidheid om circa vijf tot zes keer per jaar te vergaderen met de directie. Daarnaast drie tot vier keer per jaar met andere gremia, zoals de Raad van Commissarissen en Gemeenschappelijke Ondernemingsraad (de werkoverleggen van de cliëntenraad zelf komen hier nog bij) en eventueel extra werkzaamheden te verrichten voor de cliëntenraad. Veel vergaderingen vinden in de avond plaats, maar soms ook overdag, bij voorkeur fysiek, maar waar nodig of gewenst ook digitaal;
 • Bereidheid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap;
 • Zijn of haar woonplaats in het werkgebied van Onze Huisartsen; t.b.v. de geografische spreiding gaat momenteel de voorkeur uit naar (de omgeving van) Elst en Doesburg;
 • Bekendheid met de huisartsenzorg, huisartsendienst, ketenzorg chronische ziekten en GGZ in de eerste lijn als patiënt, ex-patiënt, familielid / naaste van een patiënt of blijkend uit binding met maatschappelijke groeperingen.

Vaardigheden

Een lid van de cliëntenraad:

 • Kan omgaan met vertrouwelijke informatie;
 • Is vanuit het cliënten/patiëntenperspectief in staat beleidsstukken te lezen;
 • Kan zich inleven in de belangen van cliënten/patiënten, maar kan ook voldoende afstand nemen van individuele belangen;
 • Heeft een kritische, constructieve en open houding;
 • Is in staat tactvol, maar standvastig op te treden;
 • Kan zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken.

Overige informatie

 • Een vacatievergoeding per kwartaal wordt beschikbaar gesteld en reiskosten worden vergoed;
 • Leden van de cliëntenraad worden op persoonlijke titel benoemd (dus functioneren zonder last of ruggespraak).


Meer informatie en/of aanmelden

Zorgbelang Inclusief verzorgt de werving van de Cliëntenraad. Karin Kalthoff, senior projectleider Participatiepartners, 088 9294 038 of karinkalthoff@participatiepartners.nl.
Participatiepartners maakt deel uit van Zorgbelang Inclusief.