Zorgbelang Nederland zoekt een nieuwe (vice-)voorzitter en leden voor haar klachtencommissie (circa 10 uur per jaar)

Heb jij ervaring met geschilbeslechting en/of individuele cliëntondersteuning en affiniteit met het werk van Zorgbelang? En wil jij je inzetten voor de waarborging van een goede klachtenafhandeling bij de Zorgbelangorganisaties? Dan is deze vacature wellicht interessant voor jou.

Financiele Vacature

De vacature

Over de landelijke klachtencommissie
De onafhankelijke klachtencommissie behandelt klachten voor de regionale Zorgbelangorganisaties. Cliënten (of hun gemachtigde) die niet tevreden zijn over de bejegening door een van de medewerkers van een Zorgbelangorganisatie, richten zich eerst met hun klacht tot de betrokken medewerker en daarna tot diens leidinggevende. Als de onvrede blijft bestaan, kan een cliënt zich schriftelijk wenden tot de klachtencommissie van Zorgbelang Nederland. De klachtencommissie neemt de klacht in behandeling, verzamelt informatie bij beide partijen en doet een uitspraak. Voor enkele specifieke diensten bestaan andere klachtenvoorzieningen.

Zorgbelangorganisaties kunnen deze route ook hanteren voor de behandeling van klachten van medewerkers of andere belanghebbenden.

De klachtencommissie van Zorgbelang Nederland bestaat uit zes personen:

 • Voorzitter – jurist en niet werkzaam bij een Zorgbelangorganisatie;
 • Plaatsvervangend voorzitter – jurist en niet werkzaam bij een Zorgbelangorganisatie;
 • Twee leden die werkzaam zijn bij een Zorgbelangorganisatie;
 • Twee leden die niet werkzaam zijn bij een Zorgbelangorganisatie.

Per klacht wordt een commissie ingericht die bestaat uit een (plaatsvervangend-) voorzitter, een lid dat werkzaam is en een lid dat niet werkzaam is bij een Zorgbelangorganisatie.
De klachtencommissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris.

Wij zijn op zoek naar:

 • Een voorzitter;
 • Een plaatsvervangend voorzitter;
 • Twee leden die werkzaam zijn bij een Zorgbelangorganisatie;
 • Twee leden die niet werkzaam zijn bij een Zorgbelangorganisatie.

Wat vragen we

 • Kennis van en affiniteit met de werkzaamheden van de zorgbelangorganisaties;
 • Ervaring met geschilbeslechting en/of individuele cliëntondersteuning;
 • Analytisch vermogen;
 • Empathisch vermogen.

Wat bieden we
Een inspirerende samenwerking binnen een team dat zich inzet voor de waarborging van een kwalitatief hoogwaardige klachtenafhandeling bij onze Zorgbelangorganisaties. De verwachte tijdsinvestering is afhankelijk van het aantal klachten, de afgelopen jaren ging het om gemiddeld tien uur per jaar. De (plaatsvervangend) voorzitter en leden die niet werkzaam zijn bij een Zorgbelangorganisatie ontvangen een bescheiden vergoeding per jaar en een vergoeding per te behandelen klacht. De bijdragen van leden die in dienst zijn bij een Zorgbelangorganisatie, vallen onder de werkzaamheden van hun dienstverband.

Bijzonderheden

 • De klachtencommissie komt tenminste eenmaal per jaar bijeen om algemene ontwikkelingen en de eigen werkwijze te bespreken.
 • De klachtencommissie stelt jaarlijks voor 1 april een jaarverslag op, eventueel met aanbevelingen voor het bestuur van Zorgbelang Nederland.
 • De leden van de klachtencommissie worden aangesteld voor een periode van vier jaar. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.

Het klachtenreglement en meer informatie over de klachtenprocedure vind je via de website van Zorgbelang Nederland en de website van het Adviespunt Zorgbelang

Bekijk hier direct het klachtenreglement van Zorgbelang Nederland

Meer informatie en solliciteren
Voor meer informatie over deze functies kun je contact opnemen met Han von den Hoff, directeur Burgerkracht Limburg, via e-mail hanvondenhoff@burgerkrachtlimburg.nl of telefoon: 06 58073309. Wil je solliciteren? Stuur dan je CV met motivatiebrief voor 31 maart 2023 naar hanvondenhoff@burgerkrachtlimburg.nl. We nemen dan spoedig contact met je op.