Een mooie functie voor jou?

Voor een nieuw op te zetten programma Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO), zijn wij op zoek naar projectleiders in diverse expertgebieden: Inkoop en Uitvoering, Leren en Ontwikkelen, Monitoren en Evalueren. Als projectleider GCO werk je onder de programmamanager GCO en is het jouw doel om het programma mede te ontwikkelen, te realiseren en te implementeren in je eigen expertgebied. Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging waarbij je écht impact kan maken in de samenleving, waarbij intensieve langdurige ondersteuning van doelgroepen centraal staat? Dan is dit de functie voor jou!

Meisje Met Laptop
Over de drie vacatures

Projectleiders Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (3 fte)

Wie zijn wij?

De Alliantie Gespecialiseerde Cliëntondersteuning (GCO-alliantie) wordt gevormd door Zorgbelang Inclusief (penvoerder), Thuis in Cliëntondersteuning, Clionn, SCOT en Zorgbelang Brabant | Zeeland. Wij nemen als samenwerkingsverband belangen van cliënten als uitgangspunt. Wij werken samen vanuit vertrouwen en geven professionele OCO's de ruimte om te doen wat nodig is voor cliënten en hun naasten. Wij geven 2023 tot en met 2026 vorm aan de nieuwe organisatie van gespecialiseerde cliëntondersteuning. Gespecialiseerde cliëntondersteuning richt zich op intensieve langdurige ondersteuning van specifieke doelgroepen: mensen met zeer ernstig verstandelijke beperkingen en hun naasten, mensen met autisme en hun naasten, mensen met grote problemen als gevolg van niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten, mensen met licht verstandelijke en ernstige gedragsproblematiek hun naasten, en naasten van mensen met beperkingen en complexe problematiek en met een eigen behoefte aan GCO.

Wie zoeken wij?

Het programma Gespecialiseerde Cliëntondersteuning gaat werken langs drie lijnen: Inkoop en Uitvoering, Leren en Ontwikkelen en Monitoren en Evalueren. Wij zijn op zoek naar projectleiders die weten wat GCO is en daar inhoudelijk over mee kunnen praten. En die onze visie steunen dat GCO regionale verankering vraagt en de expertise zo breed mogelijk verspreid moet worden.

 • Het expertisegebied Inkoop en Uitvoering behelst de inkoop van GCO-dienstverlening door regionale OCO- en GCO-organisaties. Je zorgt voor het proces van beoordeling van nieuwe aanvragen voor GCO en voor het proces dat in de regio’s GCO-organisaties diensten voor de verschillende doelgroepen kunnen leveren.
 • Leren en Ontwikkelen draagt vanuit een proactieve en pragmatische instelling bij aan de inrichting en monitoring van het proces van leren en deskundigheidsbevordering. Je stelt vast welke kwaliteiten GCO’s en andere zorgprofessionals moeten bezitten en zet leerlijnen en -interventies op voor alle stakeholders.
 • Monitoren en Evalueren draagt vanuit een analytische instelling bij aan de inrichting en monitoring van het proces rondom in- en uitstroom van cliënten. Tevens ga je aan de slag met processen rondom het tijdsregistratiesysteem en het kwaliteitssysteem.

Samen zorgen de projectleiders ervoor dat het werk goed belegd wordt, hebben zij een coördinerende en stimulerende rol en zorgen voor voldoende expertise om het programma tot een succes te maken. De projectleiders zijn met de GCO-manager verantwoordelijk om samen met de OCO-organisaties in de regio te zorgen dat GCO wordt uitgevoerd en de kennis en kunde wordt uitgedragen over alle OCO-organisaties om Gespecialiseerde Cliëntondersteuning toekomstbestendig te maken.

Wat bieden wij?

 • Een afwisselende functie met veel flexibiliteit en ruimte voor eigen initiatief;
 • Salariëring tot € 4.927,-- (bij een fulltime dienstverband op basis van 36 uur). Inschaling op basis van kennis en ervaring; volgens CAO Sociaal Werk schaal 10
 • Je werkt vanuit huis, op locatie of op ons kantoor in hartje Arnhem in het gebouw ’Geniet in de Weerd’ met gelegenheid tot overdekt parkeren;
 • Je krijgt een individueel keuzebudget waarmee je de arbeidsvoorwaarden kunt afstemmen op je eigen wensen;
 • Je krijgt beschikking over een loopbaanbudget en hiermee kun je je eigen ontwikkeling vormgeven bijv. in de vorm van een training of opleiding.

Wat vragen wij?

 • Je hebt een academische of een HBO+ opleiding;
 • Je hebt een heldere visie op zorg en sociaal domein, bij voorkeur in Gespecialiseerde Cliëntondersteuning;
 • Je hebt ervaring in het vertalen van ontwikkelingsvragen van teams in de zorg en sociaal domein naar innovatieve interventies;
 • Je hebt ruime ervaring in het coördineren van processen en uitvoering daarvan en je bent gewend dit in nauwe samenwerking met anderen te doen
 • Je bent communicatief vaardig en bent je bent verbindend op verschillende niveaus.


Meer informatie en solliciteren:

Als je belangstelling hebt om in één van deze expertisegebieden projectleider te worden en meer informatie wenst, neem dan contact op met Eric Verkaar, bestuurder van Zorgbelang Inclusief (06 47316993).

Ben je enthousiast geworden en wil je direct solliciteren? Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV via de mail naar sollicitatie@zorgbelanginclusief.nl. Geef daarbij aan voor welke expertgebied je graag in aanmerking wilt komen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op! De eerste gesprekken vinden plaats vanaf donderdag 13 juli.