Wie zoeken wij?

Voor het team vertrouwenspersonen zijn wij per 1 juli 2022 op zoek naar een collega vertrouwenspersoon Jeugd. In het kader van de Jeugdwet heeft iedere cliënt of relatie, recht op een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon verschaft informatie, geeft advies en verleent bijstand aan jongeren en hun ouders/verzorgers bij vragen en klachten over de jeugdhulp.
De vertrouwenspersonen bezoeken jongeren die (tijdelijk) in een instelling verblijven, maar zijn ook op afroep beschikbaar als jongeren buiten de groepsbezoeken om vragen of klachten hebben. Problemen van structurele aard worden gesignaleerd en via de collectieve belangenbehartiging gecommuniceerd naar instellingen en/of de gemeente.

Interesse?
Bekijk dan hier de vacature en solliciteer.

 

Join Our Team 2 Vacature