Aanmelden Nieuwsbrief

Hulp bij burgerinitiatieven (https://zorgbelanggelderland.nl//voor-burgers/hulp-bij-burgerinitiatieven-leefbaarheid/)

Ondersteuning voor initiatieven van actieve bewoners

Logo Leefbaarheidsalliantie Full C

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vier door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties.
Het gaat om: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Inclusief. 

Heeft u een idee voor de leefbaarheid in uw omgeving? En wilt u hier samen met anderen aan werken? Heeft u professionele ondersteuning nodig bij het opstellen of uitvoeren van uw plannen of wilt u gebruik maken van de subsidieregeling? Dan staat de Leefbaarheidsalliantie Gelderland voor u klaar!

Informatie en vragen
Voor meer informatie kunt u kijken op de website leefbaarheid.gelderland.nl
U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met Zorgbelang Inclusief.

Logo Zorgbelangplusalliantie FC