Aanmelden Nieuwsbrief

Zorgbelang Utrecht (https://zorgbelanggelderland.nl//zorgbelangutrecht/)

Zorgbelang Inclusief is ook actief in de provincie Utrecht. Activiteiten die voorheen werden uitgevoerd door Cliëntenbelang Utrecht, zijn overgenomen door Zorgbelang Inclusief.

Zorgbelang komt op voor de belangen van burgers die te maken hebben met zorg en welzijn. Wij helpen burgers met een vraag of klacht over de zorg via ons Adviespunt Zorgbelang

Contact

Heeft u vragen over onze activiteiten in de Provincie Utrecht, neem dan contact op met Joke Stoffelen, via email jokestoffelen@zorgbelanginclusief.nl of telefonisch op: 088 9294 000.