Terug naar overzicht
14 juni 2022
16:30
BMV Mariënvelde, Waalderweg 7, 7263 RX Marienvelde

Inspiratiebijeenkomst

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven en mensen ontmoeten. Het liefst in de eigen buurt. Daarom zijn we in zes Achterhoekse gemeenten met trots gestart met de uitvoering van het project ‘Versterking voorliggende voorzieningen voor daginvulling voor thuiswonende mensen met dementie’.

Doel van het project
Het opzetten en verbeteren van twee concrete vormen van toegankelijke voorzieningen:

  • Laagdrempelige inloop- en ontmoetingsplekken in de buurt, waar bezoekers zelf mogen bepalen wat ze willen doen. Actief bezig zijn staat er voorop, met kunst, cultuur en bewegen.
  • Zorgen dat mensen met (beginnende) dementie passend (vrijwilligers)werk kunnen doen. We noemen dat DOEmentie.

We hebben specifieke aandacht voor wensen en behoeften van de volgende doelgroepen: mensen met dementie op jonge leeftijd (<65 jaar), hoger opgeleiden met dementie en mensen met een migratieachtergrond en dementie.

Inspiratiebijeenkomst op 14 juni 2022 in Mariënvelde
In het kader van het project nodigen wij u van harte uit voor een eerste inspiratiebijeenkomst. Deze bijeenkomst staat in het teken van ontmoeten en elkaar inspireren vanuit verschillende mooie bestaande initiatieven van daginvulling bij dementie. Dit draagt bij aan het creëren van een lerend netwerk.

We starten de bijeenkomst met een inloop waarin u wordt ontvangen met soep en broodjes.

Vervolgens laten we een aantal beroepskrachten aan het woord, zij zullen middels korte presentaties (pitches) hun ervaringen en voorbeeldinitiatieven met u delen.

Aan de hand hiervan gaan we met elkaar in gesprek: welke kansen ziet u, wat kunt u doen, en met wie?

Op deze manier willen we het project in de Achterhoek verder op gang brengen, en hopen we op een mooie uitrol van nieuwe initiatieven voor mensen met dementie. Zie de mens, en niet de ziekte.

Praktische informatie

Datum:            Dinsdag 14 juni 2022

Tijdstip:           16.30 – 19.00 uur (inclusief inloop met soep en broodjes)

Locatie:           BMV Mariënvelde, Waalderweg 7, 7263 RX Marienvelde

Voor wie        
Iedereen die kan bijdragen aan zinvolle daginvulling voor mensen met dementie: mensen met dementie en hun naasten, inwoners, vrijwilligers, verenigingen, betrokkenen bij inloop- en ontmoetingsplekken en dagbestedingen en andere partners uit zorg, welzijn, kunst, cultuur, sport en bewegen.

Aanmelden
Wilt u de inspiratiebijeenkomst bijwonen? Schrijf u dan in via dit aanmeldformulier. 
U kunt zich uiterlijk t/m 7 juni aanmelden. Deelname is gratis.

Over het project

Beoogde resultaten van het project

  • We merken twee bestaande inloop-/ontmoetingsplekken (in twee verschillende gemeenten) aan als ontwikkelplek. Hier kijken we met alle lokale betrokkenen hoe activiteiten nog beter kunnen aansluiten op behoeften van mensen met dementie.
  • We zetten een (regionale) structuur op om te faciliteren in het vinden van passend (vrijwilligers)werk. Denk aan een duidelijk aanspreekpunt en passende begeleiding.
  • We ontwikkelen een lerend netwerk: we gaan direct lokaal aan de slag en we leren van ervaringen. We zorgen dat we kennis en succesfactoren uitwisselen in de regio, onder andere door werkbezoeken en inspiratiebijeenkomsten.
  • Het eindresultaat is een regionaal plan van aanpak voor het breder verspreid en beter neerzetten van vrijwilligerswerk en inloop-/ontmoetingsplekken voor mensen met dementie.

Stand van zaken
Op dit moment zijn we druk aan het inventariseren welke passende initiatieven er al zijn of waar nieuwe kansen liggen. Heeft u nog tips of suggesties? Laat het aan ons weten via info@netwerkouderenachterhoek.nl.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit de Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre en Winterswijk, belangenbehartigers van Alzheimer Nederland en de coördinatoren van Netwerk Ouderen en Veerkracht Achterhoek.

Projectleiding
De projectleiding ligt bij Heidi Nusselder van Zorgbelang Inclusief (heidinusselder@zorgbelanginclusief.nl), samen met haar collega Antoinette Meys.

Vragen?
Heeft u vragen over het project of de bijeenkomst, neem dan gerust contact op via info@netwerkouderenachterhoek.nl of met de projectleider via heidinusselder@zorgbelanginclusief.nl.