ONAFHANKELIJKE KLACHTENBEMIDDELING

Ga naar alle diensten
Voldoe aan wettelijke eisen

Onafhankelijke klachtenfunctionaris

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) brengt voor zorgaanbieders een aantal verplichtingen met zich mee, waaronder de plicht om een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan te stellen. Adviespunt Zorgbelang kan een onafhankelijke klachtenfunctionaris leveren voor uw organisatie.

Daarnaast biedt Zorgbelang ook een onafhankelijke klachtencommissie voor organisaties die het belangrijk vinden dat hun klanten recht hebben op een zorgvuldige behandeling van hun klachten. 

Oplossen van onvrede tussen cliënt en organisatie
De Wkkgz zorgt voor een betere, snellere en laagdrempelige aanpak van klachten in de zorg. Onze klachtenfunctionaris draagt bij aan effectieve bemiddeling en klachtafhandeling. Zo werken wij met u samen aan het herstel van de relatie tussen u en uw cliënt en wordt verdere escalatie voorkomen. 

Verplichtingen voor zorgaanbieders
Naast een onafhankelijke klachtenfunctionaris moeten zorgaanbieders:

  • beschikken over een klachtenregeling;
  • aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.

 

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van het klachtenreglement en klachtenproces binnen uw organisatie. Met inzet van onze onafhankelijke klachtenfunctionaris verbetert u zo de kwaliteit van uw dienstverlening voor uw cliënten én organisatie. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Op welke manier kunnen we uw klachtenbeleid ondersteunen? Elsbeth Leppink adviseert u graag.