KWALITEIT VAN ZORG

Dat doe je met elkaar

Samen met de mensen om wie het gaat

Werken aan kwaliteit in de zorg betekent onder andere met cliënten, familie en zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg inhoudt. Maar ook kritisch kunnen kijken naar interne processen en cliëntgerichtheid. We adviseren en ondersteunen in participatievragen, verbetering van kwaliteit van zorg, cliënttevredenheid en organisatievraagstukken. We ondersteunen teams, bestuur en management. Zo werken we aan vraaggestuurde zorg met respect voor ieders waarden, wensen en behoeften.

Kennis van de cliënt

Wij zijn kundig in het opstarten en ondersteunen van participatieprocessen en in het borgen van resultaten. Zorgbelang heeft contact met en kennis van de belangen van de verschillende doelgroepen. Wij hanteren effectieve methoden om behoeften en wensen snel en valide in beeld te brengen.

Contact Bellen Klein

Inbreng ervaringskennis

Wij zorgen op een professionele manier voor de inbreng van ervaringskennis bij o.a. cliëntorganisaties, overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Want goede zorg komt alleen tot stand met inbreng van de mensen om wie het gaat.

Wij staan voor je klaar

Advies nodig?

Karin
Karin Kalthoff Senior projectleider Participatiepartners

088 929 40 38

Kind zwaait naar camera Mensgerichte zorg voor iedereen
Kwaliteit van zorg in de praktijk

Werk waar we trots op zijn

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid?

Maak je organisatie toegankelijk met de expertise van Zorgbelang.

Participatie bij wetenschappelijk onderzoek
(Wetenschappelijk) onderzoek

Betrek er ervaringsdeskundigen bij!

Epanel 1
ZorgbelangPanel: online cliënttevredenheid

Deel je ervaringen als zorggebruiker voor cliënttevredenheidsonderzoek.

Positieve Gezondheid spel
Positieve gezondheid

Spel: op een uitdagende manier kennis maken met Positieve Gezondheid.

Meer weten over kwaliteit van zorg?

Neem dan contact met ons op. En zie de meerwaarde van ervaringskennis bij cliënten en hun naasten. Bel met Karin Kalthoff of stel je vraag via het e-mailformulier.
Maak kennis met

Onze adviseurs kwaliteit van zorg

Karin
Karin Kalthoff Senior projectleider Participatiepartners
Hilde
Hilde Boei Projectleider Participatiepartners
Marielle
Mariëlle van Esch Projectleider Participatiepartners