MEDEZEGGENSCHAP

Omdat inspraak betere zorg oplevert

Meebeslissen vanuit cliëntenperspectief

In zorg waar de cliënt centraal staat is de medezeggenschap van cliënten van onmisbare waarde. Cliënten moeten zoveel mogelijk zelf uitvoering kunnen geven aan medezeggenschap. Waar nodig met ondersteuning. Zorgbelang kan die ondersteuning bieden. Zowel op cliënt- als op organisatieniveau.

Ondersteuning van cliëntenraden

Wij ondersteunen cliëntenraden in o.a. de jeugdzorg, ziekenhuiszorg, ouderenzorg, GGz, palliatieve zorg, ambulancezorg en gehandicaptenzorg. Daarnaast adviseren we over de verbreding van adviesraden, kunnen we samenwerking realiseren met cliëntenorganisaties en helpen we zorgorganisaties bij het oprichten van nieuwe cliëntenraden met bijvoorbeeld de werving van kandidaten en opstellen van reglementen.

AA038615 Klein

Medezeggenschap wettelijk verankerd

De Wmcz 2018 geldt voor alle zorgaanbieders binnen de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Daaronder vallen aanbieders van zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Zorgverzekeringswet (Zvw) of particulier gefinancierd. Alle instellingen in de gezondheidszorg met meer dan 10 personeelsleden moeten een cliëntenraad instellen. Voor de eerstelijnszorg zonder 24 uurszorg ligt de grens op 25 personeelsleden, bijvoorbeeld bij grote huisartsenpraktijken en tandartspraktijken.

We staan altijd voor je klaar

Advies nodig?

Joke
Joke Stoffelen Senior Projectleider Participatiepartners

06 23 63 73 38

kwaliteit van zorg Omdat medezeggenschap voor iedereen geldt
Medezeggenschap in de praktijk

Projecten waar we trots op zijn

Inclusie
Integraal Zorgakkoord

Hoe werken instanties goed samen met inwoners, patiënten en cliënten bij het maken van regionale zorgplannen?

Seksualiteit En Visuele Beperking
Seksualiteit en visuele beperking: 'Ik weet niet wat ik niet weet.'

Het ontwikkelen van een seksueel voorlichtingsprogramma

Pactum
Ondersteuning Jongerenraad Straight Outta Pactum

Jongeren daadwerkelijk betrekken bij beleid en uitvoering binnen hun instelling

Participatie bij wetenschappelijk onderzoek
(Wetenschappelijk) onderzoek

Betrek er ervaringsdeskundigen bij!

Epanel 1
ZorgbelangPanel: online cliënttevredenheid

Deel je ervaringen als zorggebruiker voor cliënttevredenheidsonderzoek.

Gezond Veluwe
GezondVeluwe

GezondVeluwe: de beste zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning voor inwoners.

participatie mensen met een beperking
Politieke participatie Gelderland

Het bevorderen van politieke participatie door mensen met een beperking.

onvrijwillige zorg
In gesprek over onvrijwillige zorg

Hoe bespreek je onvrijwillige zorg binnen zorgorganisaties? Onze gesprekskaarten helpen daarbij.

Deelnemers
Zelfregie in de liefde

Voor en door mensen met een lichte verstandelijke beperking.

Meer weten over medezeggenschap in jouw organisatie?

Neem contact met ons op. Bel met Joke Stoffelen of stel je vraag via het e-mailformulier.
Maak kennis met

Onze adviseurs Medezeggenschap

Karin
Karin Kalthoff Senior projectleider Participatiepartners
Hilde
Hilde Boei Projectleider Participatiepartners
Marielle
Mariëlle van Esch Projectleider Participatiepartners