LEEFBAARHEID & DUURZAAMHEID

Samen met inwoners resultaat boeken

Moeder En Dochter Wandelen

Leefbaarheid in wijk of buurt

Een mooi idee hebben voor een inwonersinitiatief in je wijk of buurt is één. Maar hoe werk je het uit in een plan, wie betrek je erbij en waar en hoe kun je er subsidie voor aanvragen? Dat is vers twee! Wij helpen je op weg.

Wij ondersteunen inwonersinitiatieven die de leefbaarheid verbeteren. Bijvoorbeeld mensen die meer verbondenheid in hun wijk willen creëren, nieuwkomers helpen met integreren in de dorpssamenleving, mensen met een beperking en ouderen meer betrekken in de samenleving, een ontmoetingsplek voor jongeren van de grond willen krijgen. Zo uiteenlopend kunnen inwonerinitiatieven zijn.

Duurzaamheid als vliegwiel voor een inclusieve samenleving

Niemand kan er meer omheen; duurzaamheid staat hoog op de agenda. Gemeenten en inwoners moeten samen actief aan de slag met de energietransitie. Maar hoe creëer je draagvlak? Participatie en communicatie zijn sleutelwoorden. Door energietransitie te integreren met andere vraagstukken die spelen binnen een wijk of dorp gaat duurzaamheid fungeren als vliegwiel voor een inclusieve samenleving. Met veel praktijkervaring en een groot netwerk in de samenleving kunnen wij je hierbij helpen.

Windmolens Duurzaamheid
Een voorbeeld

Menukaart rond passende beleidsmaatregelen voor energiearmoede

Energiearmoede is volop in de aandacht. Niet zo gek ook, want het is een snel groeiend probleem met de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt. Inmiddels raakt het niet alleen de laagste inkomensgroepen, maar ook steeds meer middeninkomens.

Tijd dus voor snelle actie. Maar het is wel belangrijk om stil te staan bij de juiste aanpak. Eén die recht doet aan de lokale situatie en een goede balans zoekt tussen CO2-besparing, kosten en armoedebestrijding. Maar wat kies je dan uit de veelheid aan maatregelen?

Om gemeentes hierin wat op weg te helpen ontwikkelden we samen met Spectrum een menukaart rond passende beleidsmaatregelen voor energiearmoede.

Hierin presenteren we 6 mogelijke oplossingen op gemeenteniveau met een inschatting van kosten, vermindering van armoede en CO2-reductie. Het rapport van CE-Delft ligt daaraan ten grondslag.

Belangrijk is dat er niet één ideale oplossing is en dat maatwerk samen met andere lokale partijen noodzakelijk is. Neem tijd dus om dat gesprek te voeren en je te verdiepen in wat mensen in armoede echt nodig hebben en het effect zal groter zijn. We denken hier met plezier over mee!  

Interesse om eens van gedachten te wisselen? 
Neem dan contact op met Ellen Oomen via ellenoomen@zorgbelanginclusief.nl of 088 929 40 29.

Download hier de Menukaart energiearmoede

Leefbaarheid en duurzaamheid in de praktijk

Werk waar we trots op zijn

Energie 500X363
Steek energie in participatie

Samen maken wij de energietransitie in jouw gemeente tot een succes.

Advies en subsidie voor je burgerinitiatief
Advies en subsidie voor je wijk of buurt

Heb je een idee of plan voor je wijk of buurt? Zorgbelang helpt je graag op weg om je burgerinitiatief te realiseren!

De Regenboog LHBTI
LHBTI

Ondersteuning bij het thema LHBTI.

Neem contact met mij op

Bewonersparticipatie in jouw gemeente?

Sylvia
Sylvia Sikkema Senior Projectleider Participatiepartners

088 929 40 47

Inclusie Samen Leven Goede communicatie en lokaal eigenaarschap

Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Heb jij een plan om de leefbaarheid in jouw buurt, wijk of dorp in Gelderland te verbeteren? Bijvoorbeeld samen koken voor ouderen, samen spelen en bewegen, samen vluchtelingen helpen bij hun integratie? En wil je daar samen met anderen aan werken?

De Leefbaarheidsalliantie wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en is er voor alle Gelderlanders die iets willen betekenen voor hun wijk, buurt of dorp. Voor inwoners die zich inzetten voor een veilige, sociale en duurzame plek om te wonen en te leven. Kortom: voor iedereen die de wereld een beetje leefbaarder wil maken. 

Leefbaarheidsalliantie
Downloaden

Hulp bij jouw plannen

Vind je het lastig om je idee samen met anderen uit te werken? Heb je hulp nodig bij schrijven van het plan of het uitvoeren ervan? Zoek je contact met mensen met vergelijkbare plannen? Zoek je ondersteuning bij het schrijven van een subsidieaanvraag? Met deze en andere vragen kun je terecht bij onze collega’s Antoinette, Jennifer of Sylvia. Zij helpen je verder op weg. Ons doel is dat jij je plannen goed van de grond krijgt. 

Waarmee kunnen we je van dienst zijn?

Duurzaamheid en leefbaarheid in jouw wijk of dorp

Maak kennis met

Onze adviseurs leefbaarheid en duurzaamheid

Aan Age
Aan-Age Dijkstra Projectleider Participatiepartners
Antoinette
Antoinette Meys Senior Projectleider Participatiepartners
Jennifer
Jennifer van Leur Projectleider Participatiepartners
Sylvia
Sylvia Sikkema Senior Projectleider Participatiepartners
Ellen
Ellen Oomen Projectleider Participatiepartners
Henk
Henk Beltman Projectleider Participatiepartners
Iduna
Iduna Obbema Projectleider Participatiepartners
Hilde
Hilde Boei Projectleider Participatiepartners