MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

BASISBERAAD ROTTERDAM

Basisberaad Logo Def

Basisberaad Rotterdam

Basisberaad is een belangenorganisatie voor mensen die te maken hebben met geestelijke problematiek, verslaving en/of dakloosheid. We ondersteunen mensen bij acute problemen waar de reguliere zorg geen oplossing biedt en bemiddelen bij conflicten of klachten. Het Basisberaad staat klaar voor alle groepen mensen in een ‘kwetsbare positie’.

Basisberaad is actief in de regio Rotterdam en onderdeel van Zorgbelang Inclusief.

Wij geloven in eigen kracht

Wij geloven niet dat mensen kwetsbaar zijn, maar zich (tijdelijk) in een kwetsbare positie bevinden. Wij ondersteunen mensen, bieden een platform en werken vanuit eigen kracht. Het merendeel van onze professionals is ook ervaringsdeskundig: de kennis, eigen ervaring en die van anderen, zetten wij in. Samen werken we aan een beter perspectief en kwaliteit van leven.

Dakloos Op Straat

Straatadvocaten

Ben je dakloos of dreig je dit te worden? Heb je schulden of problemen met je uitkering? Neem contact op met de straatadvocaten (geen juristen) van het Basisberaad. Zij werken onafhankelijk en gratis. Ze proberen samen met jou de dakloosheid te voorkomen of zo snel mogelijk deze te beëindigen.

Gerelateerde projecten

Werk waar we trots op zijn

Straatzaken in de wijk
StraatZaken, brug tussen dak- en thuislozen en gemeente

Dak- en thuislozen maken mede het gemeentelijk beleid voor de doelgroep.

Foto Projectteam Straatzaken In De Wijk 497X280
Straatzaken in de wijk

In gesprek over (zelf)stigma dak- en thuislozen en acceptatie in de wijk.