WMO & SOCIAAL DOMEIN

Sociaal domein: Wmo, Participatiewet en Jeugdwet

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten verantwoordelijkheden in zorg en ondersteuning aan hun inwoners. Als het effect van het beleid centraal moet staan, moet je weten wat er speelt en nodig is. En daarvoor moet je naar buiten, naar de mensen om wie het gaat. Zorgbelang ondersteunt gemeenten daarbij.

Het sociaal domein beslaat het gebied van zorg, participatie en zelfredzaamheid, werk en jeugdhulp. Deze taken zijn vastgelegd in deze wetten: de Wmo 2015, de ParticipatiewetJeugdwet en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Uitvoering ervan vraagt om een gedegen kijk op sociale dienstverlening en op het integraal ondersteunen van inwoners. Om het juiste sociale beleid te maken, moet je zijn geweest op de plek waar het beleid uiteindelijk resultaat oplevert. Hoe gaat u daar als gemeente mee om?

Wmo en sociaal domein in de praktijk

Werk waar we trots op zijn

Straatzaken in de wijk
StraatZaken, brug tussen dak- en thuislozen en gemeente

Dak- en thuislozen maken mede het gemeentelijk beleid voor de doelgroep.

onvrijwillige zorg
In gesprek over onvrijwillige zorg

Hoe bespreek je onvrijwillige zorg binnen zorgorganisaties? Onze gesprekskaarten helpen daarbij.

Aan de slag met het VN-verdrag
Aan de slag met het VN-verdrag

Maak je organisatie toegankelijk voor iedereen. Breng zo het VN-verdrag Handicap in praktijk.

We staan altijd voor je klaar

Advies nodig?

Joke
Joke Stoffelen Senior Projectleider Participatiepartners

06 23 63 73 38

Cliëntondersteunig 1500 X 1000

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het kan voorkomen dat je problemen ervaart met je gemeente, hulpverlener of zorginstelling. Kom je daar samen niet uit, neem dan contact op met onze cliëntondersteuners. Cliëntondersteuners van Adviespunt Zorgbelang zijn onafhankelijk. Ze helpen bij het oplossen van kwesties met jouw gemeente, hulpverlener of instelling over:

• Zorg  • Welzijn  • Jeugdhulp 
• Arbeidsparticipatie  • Passend onderwijs

Gezin Voor Hun Huis
Cliëntondersteuning

Ook in uw gemeente?

Vanuit de Wmo zijn alle gemeenten verplicht cliëntondersteuning aan te bieden. Een cliëntondersteuner is een onafhankelijk persoon die de cliënt kan begeleiden bij het vinden van de juiste ondersteuning.

Diverse gemeenten bieden cliëntondersteuning aan via Zorgbelangbelang Inclusief.

Neem voor meer informatie contact op met Wendy Vermeulen, tel.: 06 117 41 042 of e-mail wendyvermeulen@adviespuntzorgbelang.nl

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Welke dienstverlening en ondersteuning gebruik jij voor inwoners in jouw gemeente? Joke Stoffelen adviseert je graag.
Maak kennis met

Onze adviseurs Wmo en sociaal domein

Joke
Joke Stoffelen Senior Projectleider Participatiepartners
Antoinette
Antoinette Meys Senior Projectleider Participatiepartners
Ellen
Ellen Oomen Projectleider Participatiepartners
Aan Age
Aan-Age Dijkstra Projectleider Participatiepartners
Henk
Henk Beltman Projectleider Participatiepartners
Sylvia
Sylvia Sikkema Senior Projectleider Participatiepartners