Samenwerkingspartners en opdrachtgevers

Zorgbelang Inclusief werkt aan een inclusieve samenleving in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland, maar ook regelmatig in andere delen van het land. Wij streven naar een leefbare, zorgzame samenleving waar iedereen een volwaardige positie inneemt en met elkaar hieraan vorm geeft. Wij werken lokaal, regionaal en landelijk samen met veel andere organisaties. 

Lokale en regionale samenwerkingspartners

 • Aangesloten patiënten-/cliëntenorganisaties en -raden, ouderenorganisaties, jongerenorganisaties, mantelzorgorganisaties, lotgenotenorganisaties, zelfhulpgroepen, adviesraden sociaal domein, burgerinitiatieven, wijk- en buurtorganisaties, leefbaarheidsinitiatieven en duurzaamheidsinitiatieven
 • Gemeenten en provincies
 • Zorg- en welzijnsorganisaties, variërend van een kleine lokale welzijnsinstelling tot de grote ziekenhuizen in Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland en daarbuiten
 • Zorgverzekeraars en zorgkantoren
 • Onderwijsinstellingen, Academische Werkplaats Jeugd
 • JongerenNetwerk, voor en door jongeren
 • Collega-organisaties op het terrein van onafhankelijke cliëntondersteuning, vertrouwenswerk, klachtopvang en geschillenbehandeling


Zorgbelang Inclusief maakt deel uit van Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Samen met Spectrum, Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen (DKK) en Plattelands Jongeren Gelderland (PJG).
De Provincie Gelderland is opdrachtgever.


Landelijke samenwerkingspartners

 • Zorgbelang Nederland en andere Zorgbelangorganisaties
 • De ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Ieder(in), Mind, Patiëntenfederatie Nederland, Coalitie voor Inclusie, PGOsupport
 • Movisie, Vilans, NJI
 • LOC Waardevolle zorg, LSR, Alzheimer Nederland, MantelzorgNL
 • AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp, Quasir, LSR, Zorgstem
 • En vele andere organisaties