Onderzoek

Je wilt behoeften, tevredenheid of wensen snel en valide in beeld te brengen. Om zo een betrouwbaar vertrekpunt te hebben voor bijvoorbeeld kwaliteitsverbeteringen in jouw organisatie.

We ontwikkelen hiervoor online onderzoek op maat. En gebruiken onze veilige enquêtetool voor uitvoering ervan. Groot, klein, eenmalig of doorlopend onderzoek: online enquêtes afnemen geeft een snel en betrouwbaar beeld. De resultaten zijn direct te raadplegen.

Kwantitatief en kwalitatief
Je bent constant bezig te verbeteren. Je probeert betere dienstverlening te realiseren of een grotere groep mensen te bereiken. Maar lukt dit ook écht? Of je nu vooraf, tussentijds of achteraf inventariseert welke effecten je verwacht of hebt bereikt; wij kunnen dat met verschillende onderzoeksmethoden in kaart brengen. Met kwantitatief onderzoek brengen we de meningen en ervaringen van een grote groep mensen in beeld. Kwalitatief onderzoek maakt de verhalen achter de cijfers duidelijk. Je kunt ze los van elkaar inzetten, of juist gekoppeld voor een  compleet overzicht. Uiteraard afhankelijk van het doel van wat jij wil bereiken. 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Welke project van jou kan ondersteund worden door onderzoek? Antoinette Meys adviseert je graag.

Bekijk projecten waar we onderzoek inzetten

Transitievisie Warmte Renkum: de route richting aardgasvrij.
Transitievisie Warmte Renkum

De route richting aardgasvrij.

De Regenboog LHBTI
LHBTI

Ondersteuning bij het thema LHBTI.

Gezond Veluwe
GezondVeluwe

GezondVeluwe: de beste zorg, meer gezondheid en goede ondersteuning voor inwoners.

Laaggeletterdheid
Laaggeletterdheid?

Maak je organisatie toegankelijk met de expertise van Zorgbelang.

pillen weet wat u slikt
Weet u wat u slikt?

Combinatie taalles en medicatievoorlichting aan laaggeletterden.

Participatie bij wetenschappelijk onderzoek
(Wetenschappelijk) onderzoek

Betrek er ervaringsdeskundigen bij!