Publicaties

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2021

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2021 heeft uitgevoerd.

Online coach-app

Ook geen zin om onnodig naar het ziekenhuis te gaan? De online coach-app biedt mogelijkheden. Zorgbelang voerde in opdracht van CZ een onderzoek uit naar de ervaringen van patiënten met chronische ziekten, zoals COPD en hartfalen.

Nieuwsbericht: Aanjaagteam helpt mensen met een beperking bij politieke ambities

Het Aanjaagteam wordt ondersteund door Zorgbelang Inclusief.

Vraagwijzer Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Een vraagwijzer met schematisch een overzicht van de manier waarop onderzoek naar cliëntenparticipatie plaats kan vinden.