Publicaties

Ondersteuning bij onvrijwillig zorg neemt toe, maar er valt nog een wereld te winnen.

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van de CVP Wzd bij sommige zorgaanbieders. Daarom valt er nog een wereld te winnen. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk rondom onvrijwillige zorg, geeft een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit werkveld.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2023

In dit jaardocument worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen binnen Zorgbelang Inclusief aangegeven: Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen Ontwikkelingen in de organisatie Financiële stand van zaken De jaarrekening en een toelichting op de Balans en verlies en winst 2023 De controle verklaring.

Aandacht als sleutel tot tegengaan van verzuim en verloop in de zorg

Zorgbelang Inclusief publiceerde op 18 december 2023 een veelbelovende aanpak van verzuim: cliënt én medewerker op 1.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2022

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2022 heeft uitgevoerd.