Publicaties

De gemeenten in Gelderland en burgerparticipatie. Trends in de coalitieakkoorden 2022 - 2026

Welke beleidsvoornemens stellen de nieuwe colleges in Gelderland zich in de collegeperiode 2022-2026 op het gebied van burgerparticipatie in hun coalitieakkoorden?

Eindrapport project Politieke participatie

‘Hoe kunnen we stimuleren dat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) meer gaan deelnemen aan de politiek? Om op die vraag een antwoord te krijgen heeft Zorgbelang het afgelopen anderhalf jaar in Gelderland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een innovatief project uitgevoerd. Van de dertig deelnemers werden vijftien meer politiek actief, zeven stelden zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, zes namen de rol van burgerraadslid op zich en één deelnemer werd gemeenteraadslid. In het eindrapport staan een aantal aanbevelingen.

Handreiking 'Weer meedoen'. De waarde van het sociale netwerk na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een handreiking voor mensen met NAH en hun directe naasten om hen, in samenwerking met hun netwerk, weer op weg te helpen. Voor professionals zijn er praktische tips over hoe samen te werken met het sociale netwerk van mensen met NAH.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2021

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2021 heeft uitgevoerd.