Ondersteuning bij onvrijwillig zorg neemt toe, maar er valt nog een wereld te winnen.

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van de CVP Wzd bij sommige zorgaanbieders. Daarom valt er nog een wereld te winnen. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk rondom onvrijwillige zorg, geeft een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit werkveld.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2023

In dit jaardocument worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen binnen Zorgbelang Inclusief aangegeven: Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen Ontwikkelingen in de organisatie Financiële stand van zaken De jaarrekening en een toelichting op de Balans en verlies en winst 2023 De controle verklaring.

Aandacht als sleutel tot tegengaan van verzuim en verloop in de zorg

Zorgbelang Inclusief publiceerde op 18 december 2023 een veelbelovende aanpak van verzuim: cliënt én medewerker op 1.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2022

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2022 heeft uitgevoerd.

Digitale Inspiratiewijzer daginvulling bij Dementie in de Achterhoek

Mensen met (beginnende) dementie willen hun leven zoveel mogelijk voortzetten zoals ze gewend zijn. Ze willen van betekenis blijven, meedoen en mensen ontmoeten. In deze inspiratiewijzer laten we zien hoe we dat doen in de Achterhoek.

Nova - Wonen Met Sterren

Wonen met ondersteuning voor jongeren op weg naar zelfstandigheid. Alles wat je moet weten over 1 jaar community wonen!

Veelgestelde vragen over de Participatieverordening

In deze notitie worden vragen die vaak gesteld worden over de aanstaande participatieverordening beantwoord. Deze informatie kan helpen bij jouw gesprekken met de gemeente.

Manifest Toegankelijke politiek voor mensen met een beperking

Hoe kunnen we de politieke participatie door mensen met een beperking stimuleren? Het ‘aanjaagteam’ van politici met een beperking heeft hierover een manifest opgesteld waarvoor wij de instemming vragen van organisaties en politieke partijen.

VN-verdrag Handicap vereist toegankelijke democratie

In dit artikel van Movisie wordt uitgelegd waarom toegankelijke politiek van belang is. Twee mensen met een beperking doen hun succesverhaal en projectleider Henk Beltman van Zorgbelang Inclusief schetst de kaders.

De gemeenten in Gelderland en burgerparticipatie. Trends in de coalitieakkoorden 2022 - 2026

Welke beleidsvoornemens stellen de nieuwe colleges in Gelderland zich in de collegeperiode 2022-2026 op het gebied van burgerparticipatie in hun coalitieakkoorden?

Eindrapport project Politieke participatie

‘Hoe kunnen we stimuleren dat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) meer gaan deelnemen aan de politiek? Om op die vraag een antwoord te krijgen heeft Zorgbelang het afgelopen anderhalf jaar in Gelderland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een innovatief project uitgevoerd. Van de dertig deelnemers werden vijftien meer politiek actief, zeven stelden zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, zes namen de rol van burgerraadslid op zich en één deelnemer werd gemeenteraadslid. In het eindrapport staan een aantal aanbevelingen.

Handreiking 'Weer meedoen'. De waarde van het sociale netwerk na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een handreiking voor mensen met NAH en hun directe naasten om hen, in samenwerking met hun netwerk, weer op weg te helpen. Voor professionals zijn er praktische tips over hoe samen te werken met het sociale netwerk van mensen met NAH.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2021

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2021 heeft uitgevoerd.

Online coach-app

Ook geen zin om onnodig naar het ziekenhuis te gaan? De online coach-app biedt mogelijkheden. Zorgbelang voerde in opdracht van CZ een onderzoek uit naar de ervaringen van patiënten met chronische ziekten, zoals COPD en hartfalen.

Vraagwijzer Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Een vraagwijzer met schematisch een overzicht van de manier waarop onderzoek naar cliëntenparticipatie plaats kan vinden.

Gemeenteraadsverkiezingen: stemmen met een lichtverstandelijke beperking

Infographic met tips over stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen voor mensen met een lichtverstandelijke beperking.

Manifest: Op weg naar een democratiseringsagenda

Voor alle betrokken inwoners, griffiers en (kandidaat- en nieuwe) gemeenteraadsleden.

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang

In het jaarverslag lees je hoe in het uitdagende startjaar vorm is gegeven aan de nieuwe functie van CVP Wzd.

Alles in één oogopslag over de Wet zorg en dwang

Bekijk hier de visual voor een volledig overzicht.

Cliënttevredenheidsonderzoek door Zorgbelang Inclusief

Wil je handvatten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren op basis van onderzoek en analyse? Werk dan met ons samen voor je cliënttevredenheidsonderzoek. Zonder de inbreng van zorggebruikers is goede zorgverlening niet langer denkbaar. Met onze cliënttevredenheidsonderzoeken krijg je cijfers in handen als betrouwbaar vertrekpunt voor kwaliteitsverbeteringen in de organisatie.

Samen maken wij de energietransitie in jouw gemeente tot een succes

Steek energie in participatie: whitepaper en tips!

Succesvolle fondsenwerving

Vijf do's and don'ts voor succesvolle fondsenwerving

Brede toegankelijkheid. Wat houdt het in? Test het zelf!

Wil je jullie gemeenschapsvoorziening toegankelijk maken voor iedereen? Dat kan nu. Een testpanel van ervaringsdeskundigen komt op bezoek bij jouw dorpshuis of wijkcentrum. Het panel bekijkt de locatie op alle onderdelen van brede toegankelijkheid en geeft aan wat al goed is en wat beter kan. Zorgbelang Inclusief stelt na afloop van het bezoek een verbeterplan op

Overzicht Publicaties en blogs

Op deze pagina vind je al onze publicaties en blogs.