VN-verdrag Handicap vereist toegankelijke democratie

In dit artikel van Movisie wordt uitgelegd waarom toegankelijke politiek van belang is. Twee mensen met een beperking doen hun succesverhaal en projectleider Henk Beltman van Zorgbelang Inclusief schetst de kaders.

De gemeenten in Gelderland en burgerparticipatie. Trends in de coalitieakkoorden 2022 - 2026

Welke beleidsvoornemens stellen de nieuwe colleges in Gelderland zich in de collegeperiode 2022-2026 op het gebied van burgerparticipatie in hun coalitieakkoorden?

Online coach-app

Ook geen zin om onnodig naar het ziekenhuis te gaan? De online coach-app biedt mogelijkheden. Zorgbelang voerde in opdracht van CZ een onderzoek uit naar de ervaringen van patiënten met chronische ziekten, zoals COPD en hartfalen.

Gemeenteraadsverkiezingen: stemmen met een lichtverstandelijke beperking

Infographic met tips over stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen voor mensen met een lichtverstandelijke beperking.

Brede toegankelijkheid. Wat houdt het in? Test het zelf!

Wil je jullie gemeenschapsvoorziening toegankelijk maken voor iedereen? Dat kan nu. Een testpanel van ervaringsdeskundigen komt op bezoek bij jouw dorpshuis of wijkcentrum. Het panel bekijkt de locatie op alle onderdelen van brede toegankelijkheid en geeft aan wat al goed is en wat beter kan. Zorgbelang Inclusief stelt na afloop van het bezoek een verbeterplan op