Ondersteuning bij onvrijwillig zorg neemt toe, maar er valt nog een wereld te winnen.

Het aantal ondersteuningsvragen van mensen die te maken krijgen met zorg die tegen hun wil ingaat, neemt ieder jaar toe. De behoefte aan ondersteuning blijkt groot. Toch is de zichtbaarheid van de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) en de kennis rondom onvrijwillige zorg bij zorgaanbieders soms nog beperkt. Net als de acceptatie van de CVP Wzd bij sommige zorgaanbieders. Daarom valt er nog een wereld te winnen. Het jaarverslag van de vier aanbieders van het cliëntenvertrouwenswerk rondom onvrijwillige zorg, geeft een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in dit werkveld.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2023

In dit jaardocument worden op hoofdlijnen de ontwikkelingen binnen Zorgbelang Inclusief aangegeven: Belangrijke inhoudelijke ontwikkelingen en afwijkingen Ontwikkelingen in de organisatie Financiële stand van zaken De jaarrekening en een toelichting op de Balans en verlies en winst 2023 De controle verklaring.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2022

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2022 heeft uitgevoerd.

Jaarverslag Zorgbelang Inclusief 2021

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten die Zorgbelang Inclusief in 2021 heeft uitgevoerd.

Jaarverslag CVP Wet zorg en dwang

In het jaarverslag lees je hoe in het uitdagende startjaar vorm is gegeven aan de nieuwe functie van CVP Wzd.