Rapportage Inwonersperspectief Centraal Gelderland

De Rapportage 'Inwonersperspectief' geeft de resultaten weer van het betrekken van inwoners, cliënten en patiënten bij het vormgeven van zorgbeleid in Centraal Gelderland.

Aandacht als sleutel tot tegengaan van verzuim en verloop in de zorg

Zorgbelang Inclusief publiceerde op 18 december 2023 een veelbelovende aanpak van verzuim: cliënt én medewerker op 1.

Eindrapport project Politieke participatie

‘Hoe kunnen we stimuleren dat mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of anderszins) meer gaan deelnemen aan de politiek? Om op die vraag een antwoord te krijgen heeft Zorgbelang het afgelopen anderhalf jaar in Gelderland in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken een innovatief project uitgevoerd. Van de dertig deelnemers werden vijftien meer politiek actief, zeven stelden zich kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, zes namen de rol van burgerraadslid op zich en één deelnemer werd gemeenteraadslid. In het eindrapport staan een aantal aanbevelingen.

Vraagwijzer Cliëntenparticipatie in wetenschappelijk onderzoek

Een vraagwijzer met schematisch een overzicht van de manier waarop onderzoek naar cliëntenparticipatie plaats kan vinden.

Cliënttevredenheidsonderzoek door Zorgbelang Inclusief

Wil je handvatten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren op basis van onderzoek en analyse? Werk dan met ons samen voor je cliënttevredenheidsonderzoek. Zonder de inbreng van zorggebruikers is goede zorgverlening niet langer denkbaar. Met onze cliënttevredenheidsonderzoeken krijg je cijfers in handen als betrouwbaar vertrekpunt voor kwaliteitsverbeteringen in de organisatie.