Nova - Wonen Met Sterren

Wonen met ondersteuning voor jongeren op weg naar zelfstandigheid. Alles wat je moet weten over 1 jaar community wonen!

Handreiking 'Weer meedoen'. De waarde van het sociale netwerk na niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een handreiking voor mensen met NAH en hun directe naasten om hen, in samenwerking met hun netwerk, weer op weg te helpen. Voor professionals zijn er praktische tips over hoe samen te werken met het sociale netwerk van mensen met NAH.