Aanmelden Nieuwsbrief

Basisberaad (https://zorgbelanggelderland.nl//contact/basisberaad/)

Basisberaad

Medewerker
Ruud Aarse Vrijwilligerscoördinatie|Training, ontwikkeling en advies
010 750 21 00
Stuur me een mail
Medewerker
Frank van der Schee Coördinatie Straatadvocaten
010 750 21 02
Stuur me een mail
Medewerker
Tim van Rooijen Straatadvocaat
010 750 21 03
Stuur me een mail
Medewerker
Hanneke Oberman Straatadvocaat
010 750 21 07
Stuur me een mail
Medewerker
Aranka van der Velde Coördinatie Basisberaad | Collectieve belangenbehartiging Ggz
06 821 97 723
Stuur me een mail
Medewerker
Tabitha Mudde Schepen Crisiskaartconsulent
010 750 21 05
Stuur me een mail
Medewerker
Edwin Vijfvinkel Training, ontwikkeling en advies
010 750 21 01
Stuur me een mail
Medewerker
Tim Zonne Onafhankelijk cliëntondersteuner sociaal domein
010 750 21 08 06 301 53 828
Stuur me een mail
Medewerker
Belinda Beikes Straatadvocaat
010 75 021 04 | 06 307 745 19
Stuur me een mail