Aanmelden Nieuwsbrief

Basisberaad Rotterdam (https://zorgbelanggelderland.nl//ons-werk/basisberaad/)

Feiten

  • Naam: Basisberaad Rotterdam

Vragen?

Projectcoordinator Coördinatie Basisberaad | Collectieve belangenbehartiging Ggz Aranka van der Velde Neem contact op

Basisberaad Rotterdam

Basisberaad is een Rotterdams onderdeel van Zorgbelang Inclusief. Basisberaad behartigt de belangen van kwetsbare mensen in de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang en verslavingszorg.

Closeup Of Counselor Taking Notes While Analysing Behavior Of Young Picture Id971353934

Door een stapeling van problemen kunnen deze cliënten de sturing over hun eigen leven verliezen. Bij de een gebeurt dat meer dan bij de ander. Ze verwijderen zich van familie en vrienden, raken in de schulden en komen op straat terecht. Ze doen niet meer mee in de samenleving. Basisberaad versterkt hun positie en werkt met hen aan een beter perspectief. En dat gebeurt met individuele en collectieve belangenbehartiging, en met dienstverlening aan gemeenten en zorginstellingen.

Individuele belangenbehartiging

Basisberaad geeft informatie, advies en steun bij het zoeken naar zorg. Mensen die al cliënt zijn, krijgen ondersteuning als er problemen ontstaan die de reguliere zorg niet kan oplossen. Ook bemiddelt Basisberaad in conflicten en bij klachten. De medewerkers zijn ervaringsdeskundige professionals. Enkele diensten zijn:

  • Wekelijks inloopspreekuur, waar mensen hun verhaal kwijt kunnen. Aan de computer kunnen ze zaken regelen en informatie opzoeken.
  • Straatadvocaten voor mensen die dakloos zijn, zijn geweest of dreigen te worden.
  • Jongerenplatform voor zwerfjongeren tot 23 jaar.
  • Onafhankelijke cliëntondersteuning WMO voor GGZ.
  • www.denkraam.info, een website vol nieuws, achtergrond, ervaringsverhalen, gedichten en foto’s.

Collectieve belangenbehartiging

Basisberaad behartigt de collectieve belangen aan de hand van actuele thema’s. Werkgroepen bereiden daarover meningen en adviezen voor. Ze betrekken daarbij de gesignaleerde knelpunten, maar ook best practices in de ggz, maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Basisberaad werkt samen in regionale netwerken, waaronder het Platform Cliëntenraden Rijnmond.

Diensten voor gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen

Aan overheden en zorginstellingen levert Basisberaad diensten als:

  • Adviseren over cliëntenparticipatie
  • Cliëntenpanels organiseren voor tevredenheidsonderzoek over de dienst- en zorgverlening
  • Ondersteuning cliëntenraden
  • Intervisie en training voor ervaringsdeskundigen en professionals.

Basisberaad

Meer informatie

Wil je meer weten? Ga naar de website www.basisberaad.nl of neem contact op met Aranka van de Velde. 

Stuur door!

Stuur door